Doğum borçlanması ve erken emeklilik...

( 10 / 12 )

Ağır engelli çocuğu olana erken emeklilik

5510 sayılı Kanuna tabi kadın sigortalılardan ağır engelli çocuğu bulunanlar emeklilik konusunda önemli bir avantaja sahipler. 

Buna göre; emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor.

Kategorideki Diğer Galeriler