Doğum borçlanması ve erken emeklilik...

( 4 / 12 )

Bu sandıkların 1 Ekim 2008 sonrası SGK’ya devrinin yapılması yönünde düzenleme yapılmıştı. Ancak aradan geçen 10 yıla karşın sandıkların SGK’ya devri tam anlamıyla gerçekleşemedi.

1 Ekim 2008 öncesinde sandıklara tabi olarak çalışmaya başlayan kişiler 5510 sayılı Kanuna tabi olmadıkları için bu kanun uyarınca sağlanan haklardan faydalanamıyorlar. SGK bu konudaki mağduriyetlerden iki tanesini ortadan kaldıran adımı genelge ile attı. 

Kategorideki Diğer Galeriler