Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 13 / 22 )

Yargıtay tarafından kesintisiz olmasa da sık sık rapor alarak iş yerine devamsızlık geçerli fesih nedeni kabul ediliyor. Kişi kıdem tazminatı alsa da işe iade olamamaktadır. Bu nedende diğer durumlardan farklı olarak işveren bildirim süresine uymazsa çalışan ihbar tazminatı alabilecektir.