Avivasa'nın genel müdürü ilk kez Akıllı Yaşam'a konuştu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Fırat Kuruca, BES'te lider olduklarını söyledi

  • İçerik
  • Yorum
  • Yayınlanma: 02.01.2017 - 10:23
    Son Güncelleme: 01.12.2020 - 20:59

Bireysel emeklilik ve hayat sigortaları sektörünün lideri AvivaSA Emeklilik ve Hayat, yeni yıla yeni kaptanının yönetiminde giriyor. 2005 yılından bu yana şirkette finanstan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Fırat Kuruca, şimdi tepe yönetici olarak dümene geçti.
Çiçeği burnunda Genel Müdür Fırat Kuruca ile AvivaSA Emeklilik ve Hayat’ın yeni dönem plan ve hedeflerinin yanı sıra sektörün durumunu da konuştuk...

2016 yılı bireysel emeklilik sistemi (BES) açısından nasıl geçti?

Sektörde son 5 yılda yönetilen varlık büyüklüğü bazında ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 33 olarak gerçekleşti. Sektör ciddi bir büyüme ivmesi içerisinde. 2017 yılında uygulamaya girecek olan otomatik katılım uygulamasının sektördeki büyümeye destek olacağını düşünüyoruz. Uygulama uzun vadede ülkenin toplam tasarruflarının büyümesine büyük katkı sağlayacaktır. 2016 yılının ortasından itibaren, 2017 yılı başında otomatik katılım uygulamasının başlayacağı bilgisi bile sektörü hareketlendirmeye yetti. Uygulamanın sektöre getireceği yenilikler ve pazar genişlemesiyle çok daha canlı bir 2017 geçireceğiz.
Avrupa pazarında doygunluğa ulaşmış bir sigorta ve emeklilik sektörü olduğu düşünüldüğünde Türkiye pazarı, büyüme hızı, genç ve dinamik nüfus yapısı ve güçlü mali yapısıyla yabancı sigorta şirketleri açısından cazip fırsatlar barındırıyor. Bu durum elbette sektörün cazibesini artırıyor. Sistemde faaliyet gösteren şirketlerin yaklaşık yüzde 50’sinde yabancı şirketlerin payının olması da sektöre yönelik yabancı yatırımcı iştahını doğrular nitelikte. Yüzde 25 oranında bir devlet katkısı, dünyada örneği olmayan bir uygulamadır. Devlet söz konusu katkıyı, bu sistemi teşvik etmek üzere sistem katılımcılarına ve katılmayı düşünenlere bir fırsat olarak veriyor. Bu fırsatın çok önemli olduğunu düşünüyor ve sürekli olarak bu fırsattan faydalanılması gerektiğini vurguluyoruz.
BES, son birkaç yıllık döneme bakıldığında her yıl yaklaşık 1 milyon net yeni katılımcı kazanıyor. 18 yaş altı nüfusa ilişkin kararın ve otomatik katılımın hayata geçmesi durumunda, bu noktada yakalanan ivmenin önemli derecede artacağını düşünüyoruz.

AvivaSA açısından nasıl bir yıl geride kaldı?

AvivaSA, Türkiye’de BES başladıktan sonra halka arz edilen ilk emeklilik şirketi. Şirket 2014 yılında yılın en büyük halka arzı olarak halka açılmıştı ve toplam arzın 2.8 katı taleple karşılaştmıştı. Kasım 2014’te şirketin halka arz piyasa değeri 1.6 milyar TL seviyesindeydi. Çok başarılı geçen halka arzın ardından geçen yaklaşık 2 yıllık sürede Kasım 2016 sonu itibarıyla şirket piyasa değerimiz ise 2.4 milyar TL seviyesine ulaştı. Kasım 2016 sonu itibarıyla halka arzımızdan bu yana hisse senedi piyasası yüzde 8 değer kaybederken, şirketimizin hisse senetleri yüzde 43 değer kazandı.
AvivaSA olarak, Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 30 Kasım 2016 verilerine göre, 2016 yılbaşına nazaran, fon büyüklüğünde yüzde 24 ve katılımcı sayısında yüzde 6 büyüme yakaladık. Devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğünde 11.4 milyar TL ve katılımcı sayısında 872 bin kişi seviyelerine ulaştık. 18 şirketin faaliyet gösterdiği bireysel emeklilik sektöründe AvivaSA, yönetilen fon büyüklüğü bazında da yüzde 19.3 pazar payıyla lider konumda bulunuyor.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ışığında yapılan hesaplamalara göre, AvivaSA olarak bu yılın ilk 9 ayı vergi öncesi kârımız 98.7 milyon, net kârımız ise 78.6 milyon TL olarak gerçekleşti. Eylül 2016 sonu itibarıyla hayat koruma ve ferdi kaza prim üretimimiz 212 milyon, birikimli hayat prim üretimimiz ise 9 milyon TL oldu.

2017 yılından neler bekliyorsunuz?

AvivaSA olarak 2015 yılını son derece başarılı kapatmıştık. 2016’nın ilk 11 ayında da sürdürülebilir büyüme ve kârlılığın yan sıra pazardaki liderliğimizi güçlendirdiğimiz, başarılı bir dönem geçirdik. Yeni yılla birlikte devreye girecek otomatik katılım uygulamasından sonra da BES’te sergilediğimiz güçlü büyüme performansını ve liderliğimizi sürdürmeyi ve hayat sigortaları tarafında bütün koruma branşlarında pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.
Elbette bütün bunları kârlılık içinde büyümeyi sürdürebilir kılarak gerçekleştirmek istiyoruz. Bir yandan, şirketimizin tüm iş süreçlerinde ve pazarlama iletişiminde teknolojinin kullanımı ve zengin bir dijital deneyimle tüm tasarruf ve birikim ihtiyaçlarına cevap verebilen gerçek bir tüketici deneyimi sunmak amacıyla yatırım yapıyoruz. Bir yandan da müşterilerimize katma değer yaratan yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirmeye çalışıyoruz. Dağıtım kanallarını geliştirme hedefimiz ise sürekli üzerinde çalıştığımız bir diğer konu.

Otomatik katılım sektörü ve AvivaSA’yı nasıl etkileyecek?

Türkiye’de toplam yurtiçi tasarruf oranı oldukça düşük. Dünya örneklerine baktığımızda da söz konusu rasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülke seviyelerinin oldukça altında olduğunu görüyoruz. Bu noktada kamu otoritesi ülke tasarruf oranını artırmak için çalışmalar yürütüyor. 2013 yılında bireysel emeklilik sistemine yüzde 25 devlet katkısının getirilmesi bu çalışmalarda önemli bir aşama oldu. Sonrasında gündeme taşınan otomatik katılım uygulaması kamunun ülkemizdeki tasarruf oranını artırmak adına getirdiği önemli bir diğer reform niteliğinde.
2023 yılında bireysel emeklilik pazarının 400 milyar TL’nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı öngörülüyor. Sektörün beklediği birtakım gelişmelerin de gerçekleşmesiyle 2023 hedeflerinde BES’e ayrılan payın büyük oranda gerçekleşeceğini söyleyebiliriz.
Otomatik katılımı, geniş kitlelerin kolay bir biçimde BES’e dahil olmasını ve ülkemizde tasarruf açığının azaltılmasını sağlayacak önemli bir uygulama olarak değerlendiriyoruz. Bu uygulama, toplumdaki tasarruf kültürünü canlandırmaya katkı sağlayarak uzun vadeli tasarrufların artırılmasına, bireylerin daha iyi bir gelecek kurmalarına ve Türkiye’nin finansal istikrarına olumlu etki edecektir.
Otomatik katılımın hayata geçmesiyle birlikte sisteme kademeli olarak 13 milyon kişinin katılması bekleniyor. Bu düzenlemeyle 10 yıllık dönemde 90 milyar TL'lik tasarruf oluşturulması öngörülüyor.
Hükümetimizin yeni yılla birlikte uygulamaya koyacağı otomatik katılımla bireysel emeklilik sisteminde olumlu bir adım atılmış olduğunu düşünüyoruz. Otomatik katılım sistemi ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, İtalya gibi birçok ülkede uygulanıyor ve hiçbir ülkede, yüzde 25 gibi yüksek bir devlet katkı payı bulunmuyor, bunu da çok önemsiyoruz. Otomatik katılım sözleşmelerine yüzde 25 devlet katkısının yanında sisteme girişte, eğer cayma hakkı kullanılmaz ve sözleşme devam ederse bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL verilecek. Emeklilik hakkının kullanılması halinde ise hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikimin yüzde 5’i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacak.
Sektörde gelinen son nokta itibarıyla otomatik katılım uygulamasına kademeli bir geçiş sağlanacak. 1 Ocak 2017’den itibaren, 1000 kişi ve daha fazla çalışanı olan özel işletmeler sisteme dahil olacak. Ardından 1 Nisan 2017’den itibaren memurlar ve 250-1000 arası çalışanı olan özel işletmeler sisteme dahil olacak. 1 Temmuz 2017’de 100-249 çalışanı olan özel sektör firmaları, 1 Ocak 2018’de mahalli idareler ve KİT’ler, 1 Temmuz 2018’de 1-50 arası çalışanı olan özel işletmeler ve son olarak 1 Ocak 2019’da 5-9 çalışanı olan özel işletmeler sisteme dahil olacak. Böylece 14 milyonun üstünde çalışan sisteme dahil olacak. İşverenler çalışanların maaşlarının yüzde 3’ünü emeklilik sistemine yatıracak. En küçük katılımcı, aylık 50 TL yani yıllık 600 TL ile asgari ücretli olacak. En yüksek katılımcı ise aylık 321 TL ile 5 bin TL maaşlı çalışanlar.
Şu anda otomatik katılımda işveren katkısı yok. İşveren otomatik katılım sistemi kapsamında çalışanı adına katkı payı ödemesi yapamıyor. Ancak işveren grup emeklilik sözleşmesi (İGES) kapsamında çalışana katkı payı ödemesi yapılabilir. İşveren katkısı hem sistemin daha sağlıklı yürümesi ve hem de tasarruf açığımıza daha fazla katkı yapması açısından önemli. Yakın dönemde kamuoyuna açıkladığımız Emeklilik Dönemi Tasarruf Açığı raporumuzda da hükümetlere bu öneriliyor. Umarız ileriki dönemde işveren katkısı da söz konusu olur.
Otomatik katılım uygulaması için hazırlıklarımızı tamamladık. Kurumların, şirketlerin, sektördeki tüm paydaşların bilgiye ihtiyacı var, bu konuda herkes bilgi toplamaya çalışıyor. Sektörde belki de ilk defa bu kadar yoğun bir bilgilenme talebi var. İnsan Kaynakları zirveleri gibi çeşitli etkinliklerde yer alarak ve eğitimler vererek, karar alıcıların sorularını yanıtlıyor, onlara çözümler sunuyoruz.
AvivaSA olarak, toplam 18 şirketin faaliyet gösterdiği bireysel emeklilik sektöründe, devlet katkısı dâhil 11.4 milyar TL ile fon büyüklüğünde lider konumdayız. Türkiye’de 2 bini aşkın kurum BES’te bizi tercih ediyor. Yurt genelindeki en büyük kurumsal satış ekibine sahibiz.
Otomatik katılım için özel oluşturduğumuz uzman saha ekibi, hızlı ve kolay İK çözümleri sunan platformumuz, her zaman her yerden ulaşılabilir yaygın satış kadromuz ve özel kurumsal hizmet merkezimiz işverenlerin ve katılımcıların işini kolaylaştırmak için hazır bekliyor. Hissedarlarımız Sabancı Holding’in güvencesi ve İngiliz ortağımız Aviva’nın yıllardır İngiltere’de edindiği otomatik katılım tecrübesi de bizi daha güçlü kılıyor

2016 yılında BES fon performansları nasıldı? 2017 beklentileriniz neler?

2016 yılının geride kalan kısmında emeklilik yatırım fonları ortalamada enflasyonun üzerinde bir performans yakaladı. Genel olarak yabancı para cinsinden yatırım yapan uluslararası fonlar, dış borçlanma aracı fonları ve altın fonu gibi fon türleri getiri itibarıyla biraz daha ön plana çıktı.
TL faiz enstrümanları ise yine yatırımcısını enflasyona karşı korudu ve makul bir reel getiri sağladı. Hisse senedi tarafında da yine enflasyonun üzerinde bir getiri oluştu. 2017 yılında da piyasa gelişmelerine bağlı olmak kaydıyla sektörün enflasyonun üzerinde reel getiri sağlayacağını düşünüyoruz. Katılımcıların varlık dağılımını risk profillerine uygun olarak yapmaları önemli. Emeklilik yatırım fonlarında temel amaç, orta ve uzun vadeli bakış açısıyla istikrarlı enflasyonun üzerinde reel getiri sağlamak olmalı.

OTOMATİK KATILIMDA “KAZAN-KAZAN” ESASLI İNGİLTERE MODELİ

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Fırat Kuruca, otomatik katılımlı BES konusunda dünya çapında başarılı bulunan İngiltere modeliyle ilgili şu bilgileri paylaşıyor:
“İngiltere’nin otomatik katılımı kullanması sonucunda 6.5 milyon kişi daha emeklilik dönemi için birikim yapmaya başladı ve 2010’dan bu yana ülkede açığın düşmesine katkı sağladı. Ülkemiz için yeni süreçte, konunun tüm paydaşlarının üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini düşünüyoruz.
İngiltere’de sistem başlangıcından itibaren, 7 yıl uygulamanın tasarısı için çalışılmış ve bütün ilgili partilerle oturulmuş, konuşulmuş. Çalışanlarla, kamu otoriteleriyle, kurumlarla görüşülmüş ve herkes için ortak bir ‘kazan-kazan’ modeli oluşturulmuş. Gerçekten iyi çalışan bir uygulama modeli oluşturulmuş. İlk 3 yıl bireyler kendi katkılarını artırarak ilerliyor. Birinci yıl maaşlarının yüzde 1’ini, ikinci yıl yüzde 2’sini, üçüncü yıl yüzde 3’ünü koyuyorlar. Buna karşılık, çalışan yüzde 1 verdiğinde, kurumu yüzde 2 veriyor; yüzde 2 verdiğinde kurumu yüzde 3 veriyor; yüzde 3 verdiğinde kurumu yüzde 5 veriyor ve üçüncü yıldan itibaren bireyin maaşının yüzde 8’i sistemde birikmeye başlıyor. Türkiye’deki sosyal güvenlik birikiminden daha fazla bir rakam bu. Sisteme girenlerin yüzde 90’ı sistemde kalıyor, sisteme inanıyor. Getiri konusunu çok konuşmuyorlar, konuya tamamen tasarruf olarak bakıyorlar. Devletin hiçbir teşviki yok ama kurumun katkısı var burada. Umarım bizim de önümüzdeki dönemde kurum katkımız olacak. Ben kişisel olarak kurum katkısını bekliyorum. Bütün dünya böyle ise bizde de olmalıdır. Önümüzdeki dönemde, ekonominin biraz daha rahatladığı, kurumların biraz daha gider endişelerinin azaldığı bir noktada olacaktır.”

AVİVASA MÜŞTERİLERİNİN HER YERDE BİR TANIDIĞI VAR!

AvivaSA, müşterilerinin hayatını zenginleştirmek ve kolaylaştırmak hedefiyle 2010 yılında kurduğu “Geleceğini Biriktirenler Kulübü”nü, sloganından web sitesine kadar yeniledi. Fırat Kuruca, sektörde bu kapsamda bir ilk olan bu kulüple ilgili şu bilgileri veriyor:
“Üyelerine ‘Artık her yerde bir tanıdığınız var’ çağrısı yapan bu özel kulüple hayalini kurduğu emeklilik için birikim yapanların hayatını kolaylaştırırken, bugünün keyfini çıkarmalarını da sağlıyoruz. Sigorta, sağlık, enerji, otomotiv, tatil ve hobi kategorilerinde müşterilerimize birçok ayrıcalıklı hizmet ve yüzde 40’a varan indirimler sunuyoruz. AvivaSA Emeklilik ve Hayat'ta en az bir ferdi bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan ve düzenli ödeme yapan AvivaSA müşterileri, Geleceğini Biriktirenler Kulübü'nün de üyesi oluyor. Ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen üyelerin, AvivaSA Geleceğini Biriktirenler Kulübü kartıyla istedikleri anlaşmalı kuruma başvurması yeterli oluyor.”

YATIRIM PUSULASI İLE İPLER MÜŞTERİNİN ELİNDE

AvivaSA, müşterilerine bireysel emeklilik fonlarıyla ilgili daha anlaşılır bir içerik sunmak amacıyla, kurumsal web sitesi bünyesinde “Yatırım Pusulası” adında bir mikro site hazırladı. Bu sayede müşteriler, fonlarla ilgili her türlü bilgiye tek bir çatı altında, kolayca ulaşabiliyor. Yatırım Pusulası içinde yer alan “Yatırımcı Profil Testi” ise en uygun risk seviyesindeki fonları belirleyip tercih etme imkanı sunuyor.
Yatırım Pusulası sayesinde bireysel emeklilik fonları hakkında bilgi edinip, en uygun olanı seçerek birikimleri değerlendirmek mümkün. Müşterilerin karar süreçlerinde daha fazla bilgi sahibi olabilmesi için “Fon Bültenlerimiz” bölümü hazırlandı. Müşteriler, “Fonlarımızın Performansı” bölümünde de fonların nasıl ve ne oranda değer kazandığını öğrenip, seçtikleri fonları karşılaştırabiliyor.
Yatırım Pusulası’nın “Tasarruf Ölçer” (Bireysel Emeklilik Getiri Hesaplama) uygulaması ise aslında bir mobil hesaplama aracı. Bu sayede müşteriler, hayallerindeki emeklilik için ne kadar birikim yapmaları gerektiğini rahatça öğrenebiliyor. Bunun için doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak giriyorsunuz. Hedeflenen BES gelirini ve emekli olmayı planladığınız yaşı yazıyorsunuz. Ardından, varsa devlet katkısı dahil mevcut BES fon tutarınızı ve mevcut BES katkı payınızı giriyorsunuz. Ve karşınıza, hedeflediğiniz durum ile mevcut planınızın sonuçları karşılaştırmalı olarak geliyor. Karşılaştırmalar, BES fon birikimi ve emeklilik maaşı üzerinden yapılıyor. Böylece hedeflenen maaşa ulaşmak için ihtiyacınız olan fon tutarını ve aylık katkı payınızı anında öğrenebiliyorsunuz.Etiketler: Fırat Kuruca, BES, Avivasa
YORUMLAR (3)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
Avivasa'nın genel müdürü ilk kez Akıllı Yaşam'a konuştu