Kasko ve konut hariç beklentilerde bozulma yok

Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, olumsuzluklara rağmen sektörün yılı büyüme ve kârlılıkla kapatacağını öngörüyor

  • İçerik
  • Yorum
  • Yayınlanma: 12.09.2018 - 13:47
    Son Güncelleme: 19.02.2021 - 12:23

2018, hemen her sektör için olduğu gibi sigortacılık için de sıkıntılı bir yıl olacağa benziyor. Oysa yılın ilk yarısında ulaşılan sonuçlar umut vericiydi. Yüzde 20’ye yakın büyüme kaydedilmişti. Ancak başta Karadeniz olmak üzere birçok bölgede etkili olan, can ve büyük mal kayıplarına yol açan sel felaketlerinin ardından bu kez de hızlı kur artışları moralleri bozdu.

Döviz kurlarındaki artışın en çok kasko primlerine yansıması bekleniyor. Buna bir de araç ve konut satışlarındaki azalma eklenince, sektörün lokomotif branşlarından ikisine yönelik beklenti olumsuza döndü.

Sektör temsilcileri ise her şeye rağmen geleceğe umutla bakmaktan yana. Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, “Ülkemize ve Türk insanının gücüne inancımız yüksek. Gelip geçici şirketler değiliz. Geçici gündemler ve spekülatif söylemlerle gündemimizi ve iş planımızı belirlemiyoruz. Sigorta şirketleri açısından bu durum yönetilemez değil. Tabii ki sektör ve şirket yöneticileri olarak almamız gereken önlemler var. Bunları da hızlıca alacağımıza eminim” diyor...

Bu yılın ilk 6 ayı sektör açısından nasıl geçti? Büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektör hangi branşlarda büyüdü?

Sigorta sektörü, 10 yılı aşkın süredir enflasyon üzerinde büyüyor. Yılın ilk 6 ayında da bu ivmeyi devam ettirerek hayat dışında yüzde 21, hayat branşında ise yüzde 16 büyümeyle 28 milyar TL prim üretildi.

Bu büyümeyi sektör açısından yeterli olmamakla birlikte önemli bir başarı olarak görüyoruz. İlk 6 ay büyüme kaydeden branşlar hastalık-sağlık (yüzde 22.33), kasko (yüzde 13.7) nakliyat (yüzde 21.34), genel zararlar (yüzde 20.28), kara araçları sorumluluk (yüzde 32.48) ve mühendislik (yüzde 25.17) oldu.

Sektör için yıl sonu büyüme beklentiniz nedir?

Yılın tamamının da yine aynı oranlarda büyümeyle tamamlanacağını öngörüyoruz. Araç satışlarındaki düşüş nedeniyle kasko branşında bir önceki yıla göre hafif bir gerileme olsa da sektör yılı büyümeyle kapatacaktır.

Kur artışı sigorta sektörünü nasıl etkileyecek? Hangi branşlar daha fazla etkilenebilir?

Sigorta sektörü 160 milyar TL aktif büyüklüğüyle ekonomimizin önemli aktörlerinden biri. Ardıl bir sektör olduğumuz için tabii ki ekonomide yaşanan gelişmelerden, kurun dalgalı seyrinden etkilenmemiz olağan. Kur artışının sektörün mali yapısını etkileyeceğini düşünmüyorum. Sigorta şirketleri fon yönetimi yapan büyük şirketler. Dolayısıyla türev ürünlerle bu risklere karşı kendimizi sigortalıyoruz. Ülkemize ve Türk insanının gücüne inancımız yüksek. Gelip geçici şirketler değiliz. Geçici gündemler ve spekülatif söylemlerle gündemimizi ve iş planımızı belirlemiyoruz. Sigorta şirketleri açısından bu durum yönetilemez değil. Tabii ki sektör ve şirket yöneticileri olarak almamız gereken önlemler var. Bunları da hızlıca alacağımıza eminim.

Döviz kurlarındaki artış ve dalgalanmadan en fazla etkilenecek branş, parça fiyatlarındaki artış nedeniyle kasko olacaktır. Kasko branşında hasarların yaklaşık yüzde 70’ini yedek parça, yüzde 30’unu ise işçilik maliyetleri oluşturuyor. Yedek parçaların büyük bir kısmı yurtdışından ithal ediliyor ve kur artışından etkilenme oranı yüksek. Fiyat artışları ise kur artış oranı nispetinde değil, kademe kademe oluyor.

2017 yılının ağustos ayında sektörün kasko branşında ortalama primi 1.153 TL’ydi. Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) KOKPİT verilerine göre, 1-13 Ağustos tarihleri arasında ortalama primse 1.333 TL oldu. Bu da yüzde 15.6 artışa işaret ediyor. Buna karşılık, temmuz ayı verilerine göre hazırlanan kur sepeti geçen yıla göre yüzde 20 arttı. Kur sepetinin, Amerikan Dolar getirisinin yüzde 40’ı, Euro’nun da yüzde 60’ı alınarak oluşturulduğunu belirtelim.

Son zamanlarda yaşanan dolu, fırtına, sel, heyelan gibi olayların sektöre etkisini değerlendirebilir misiniz?

Küresel ısınma kaynaklı sel, heyelan, fırtına, dolu gibi olaylar ülkemizde ve dünyada artık çok sık yaşanıyor. Hemen her gün ülkemizin bir noktasında doğal afet görülebiliyor. Bu konuda hem toplumun bilinçlenmesi hem de sigortalılık oranının artması gerekiyor. Doğal afetlere karşı konutlarda ve işyerlerinde sigortalanma oranı çok düşük. Hemen her gün memleketimizin bir bölgesinde sel dolayısıyla hasarlar meydana geliyor. Tıpkı zorunlu deprem sigortası gibi, başta sel olmak üzere doğal afet teminatlarının da konutlarda yaygınlaştırılmasının, KOBİ’lerde zorunlu hale getirilmesinin tartışılması lazım.

Güneş Sigorta için yılın ilk yarısı nasıl geçti, yıl sonu beklentileriniz nedir? Hangi branşlarda büyüyeceksiniz?

2018 yılının ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlarla yıl sonu için belirlediğimiz hedefler tamamen örtüşüyor. Bu sonuçlar, hedeflerimize ulaştığımızın en önemli başarı göstergesi. Sigorta sektöründe bu yıl da tamamlayıcı sağlık sigortası yoğun talep görmeye devam ediyor. Ayrıca müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine göre özelleştirilebilen kasko ürünlerimizde ve yangın, ferdi kaza, mühendislik ürünlerimizde de büyüme öngörüyoruz. Yılın ilk yarısında yakaladığımız bu ivmeyi; güçlü acente ağımız, müşteri odaklı ve inovatif yaklaşımımızla devam ettirip 2018’i büyümeyle kapatacağız. Tabii bu büyümede banka kanalından sağlanan primlerin artışı önemli etken olacaktır.

Güneş Sigorta sağlık sigortalarında nasıl bir strateji izliyor?

Yılın ilk 6 ayında sağlık branşında yüzde 33.37 büyüme yakaladık. Büyümenin büyük bölümü ferdi poliçelerden geliyor. Yıl sonuna kadar bu branşta büyüme ivmemizin artarak devam edeceğini söyleyebilirim. Tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde iyi bir gelişme yakaladık. Bu yılları bilinçlendirme dönemi olarak görüyoruz. Eğer iyi değerlendirebilirsek Türkiye sigorta sektörü olarak sürdürülebilir bir sağlık sigortası yapısına kavuşabiliriz. Çünkü artan maliyetlerle birlikte özel sağlık sigortalarının yönetimi zorlaşmıştı. Bu anlamda tamamlayıcı sağlık sigortası sektörün nefes almasını sağladı. Bu ürünün sigorta şirketleri tarafından çok iyi anlatılması lazım ki poliçe sayısı artsın. Ürünlerimizi müşteri odaklı, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirerek bu alanda iddialı şirketlerden biri olmayı sürdüreceğiz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası primlerinin yüksekliğinden şikâyet ediliyor. Bu ürünün fiyatı neden ucuzlamıyor?

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında hem bizim hem de sektörün verdiği fiyatlar oldukça rekabetçi durumda. Bu üründe yaşa ve bulunulan ile göre özel fiyatlama yapılıyor. Bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmaları artıkça ürün havuzu da genişleyecektir.

Güneş Sigorta olarak bireysel mi yoksa kurumsal sigortalarda mı daha etkin olacaksınız? Bu yıl hangi branşlar için zor geçti?

Güneş Sigorta hem kurumsal hem de bireysel sigortalarda etkin bir şirket. 61 yıllık marka olmanın verdiği güven ve tecrübeyle kurumsal sigortalarda oldukça önemli işlere imza atıyoruz. Yine aynı şekilde son tüketiciye hitap eden kasko, konut, sağlık ürünleriyle de etkili bir şirketiz. 2018 yılında sektör olarak büyümede zorlanılacak branşlar, son aylarda araç satışlarının azalmasına bağlı olarak kasko ve son zamanlardaki konut kredilerindeki düşüş nedeniyle konut olacaktır.

Kasko ve trafik sigortaları kârlılık anlamında hala sıkıntılı mı?

Trafik sigortasında havuz uygulaması sonrasında fiyatlar yavaş yavaş belli bir noktaya geliyor. Ancak hala kârlılığı yakalamak zor. Kasko genel olarak kârlığın yakalandığı bir alan ama bu yıl kur artışı ve araç satışlarının azalması nedeniyle zorlanılıyor. Genel olarak sektörün bu branşta kârlılığını sürdürebilmesi için fiyat rekabetinin akıllıca yapılması gerekiyor.

Havuz ve tavan fiyatla ilgili görüşleriniz nedir? Bu uygulamalar devam edecek mi? Etmeli mi?

Havuz en iyisi değil ama bir çözüm. Artık bu tartışmadan çıkıp havuzu bir kenara bırakmamız gerekiyor. Fiyatlarla ilgili ise havuzun içinde de doğru seviyeye gelebiliriz diye düşünüyorum. Hep birlikte, işbirliği içinde havuzu geliştirebiliriz.
Bu uygulamanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini düşünüyorum. Tabii ki olması gereken serbest tarife uygulaması. Ancak son yıllarda yaşananlar dolayısıyla sektörümüz çok büyük imaj kaybına ve zarara uğradı. Havuz uygulaması bu sorunların çözümü için önemli bir adım oldu.

Teknik tarafta kârlılık nasıl gidiyor? Sektör ve Güneş Sigorta yılı kârlı kapatabilecek mi?
Hem Güneş Sigorta hem de sektör yılı belirli oranda kârlılıkla kapatacaktır. Özellikle mali gelirlerden sağlanan kârlılık yüksek olacaktır. Teknik kârlılık ise hem sektörü hem de bizi zorlayan konulardan biri. Sigortacılık alanında sağlanan teknik kârın yüksek olması şirketleri ve sektörümüzü geliştirir. Aksi durum ise mali kârlılığın morfin etkisi olacaktır.

Banka kanalından yapılan üretimin payı ne kadar? Bu alanda istediğiniz verimi aldığınızı söyleyebilir misiniz?

İlk 6 ayda banka dağıtım kanalından elde ettiğimiz 139 milyon TL’lik prim üretiminin toplam içindeki payı yüzde 15.8’e karşılık geliyor. Bu yıl banka kanalında, ana sermayedarımız VakıfBank üst yönetiminin de desteğiyle oldukça iddialı hedeflere sahibiz. Banka kanalında önceki yıla oranla yüzde 50 civarında üretim artışı sağladık. Banka dağıtım kanalında büyümeyi devam ettirerek 300 milyon TL prim üretimine ulaşmayı hedefliyoruz.

Bütün üretim kanallarımızda, branş ayrımı yapmaksızın her türlü poliçeyi düzenliyoruz. Ancak acente ve broker kanalında daha çok ticari işler yazılıyor. Banka kanalında kişilerin sağlığını, maddi varlıklarını, banka hesaplarını korumaya yönelik temel sigorta ürünlerini tasarlayıp satışa sunuyoruz. Hatta satışı daha etkin ve kolay kılmak için VakıfBank ile yürüttüğümüz bankasürans projesi hız kazandı.

Gündeminizde yeni ürünler, yenilikler var mı?

Bireysel müşterilerimize yönelik birçok ürün alternatifimiz var. En yenilerden bahsedecek olursak, 2017 yılı içerisinde banka müşterilerimiz için “Şifrem Güvende” ürünümüzü tanıtmaya başladık. Bu ürün, müşterilerimizin kart şifrelerinin kötü niyetli insanların eline geçmesi halinde uğrayabilecekleri zararı belirli limitlerle teminat altına alıyor.

Sağlık harcamalarının SGK tarafından karşılanmayan kısmını teminat altına alan tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüz de özellikle banka kanalında yoğun ilgi gördü. Buna ilave olarak, primi daha da uygun olan üç paketlik “Güneşim Cankurtaran Acil Sağlık Sigortası”nı uygulamaya alıyoruz.
Banka kanalındaki mevcut kasko, konut, işyeri yangın, inşaat all risk, özel sağlık sigortası, DASK, TARSİM, nakliyat, mühendislik branşlarındaki hacmimizi de artırmaya çalışıyoruz.Etiketler: Serhat Süreyya Çetin
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
Kasko ve konut hariç beklentilerde bozulma yok