Nasıl sigorta acentesi olursunuz?

Dört yıllık bir üniversiteden ya da en az iki yıllık sigortacılıkla ilgili bir bölümden mezun olmak ve temiz bir ticari sicil, sigorta acentesi açmak için önkoşul. İşte acenteliğe giden yol...

 • İçerik
 • Yorum
 • Yayınlanma: 18.10.2012 - 18:33
  Son Güncelleme: 23.09.2017 - 00:34
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre İstanbul’da yaklaşık 5 bin, tüm Türkiye’de ise 16 bin acente faaliyet gösteriyor. Bir acentede ortalama 3 kişinin çalıştığı göz önüne alınırsa sigortacılık sektörünün acentelik tarafında çalışanların sayısı 50 bine ulaşıyor. Buna bankalardaki sigorta personeli ve brokerler de ilave edildiğinde acentelik mesleğiyle ilgili çalışan sayısının 70 bine ulaştığı tahmin ediliyor. Sigortacılıkta yaratılan prim üretiminin yüzde 70’i acenteler kanalıyla yapılıyor. Bir yanda sigortacılık sektörünün yıllık yüzde 20’lik büyüme potansiyeli acente sayısında artışı teşvik ederken, diğer yanda internet üzerinden satışın yasallaşması acenteler üzerinde baskı yaratıyor. Ancak “Teknoloji çağımızın yadsınamaz gerçeğidir” diyen Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Ayşe Kılıç’a göre, internet üzerinden satışı yüz yüze ve çapraz satışa dönüştürecek şekilde altyapısını oluşturabilen acenteler için bu gelişim olumlu sonuçlar verecek. Yani hemen her sektörde olduğu gibi altyapıyı teknolojiye uyumlu hale getiren acentelerin önü açık olacak. Peki her yıl ortalama yüzlerce kişinin başvurduğu bu mesleği yapabilmek için ne gerekiyor?

 

Acente açma prosedürleri

 

Sigortacılık alanında acente olarak faaliyet göstermek için öncelikle en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılıkla ilgili yüksek okullardan mezun olmak gerekiyor. Bu kriteri karşılayan kişilerin sigorta acentesi olabilmesi için acentelik geçmişi olması bir avantaj. Ancak lisans mezunları için bu gerekli değil. Nitekim ilk defa acenteliğe başlayanlara profesyonel bir acentenin şubesi ya da talisi olarak başlamak öneriliyor. Zaman içinde oluşan portföy neticesinde herhangi bir sigorta şirketine başvurarak acentelik alınabiliyor.
Öte yandan acente adayının ticari sicilinin temiz, Türkiye’de yerleşik ve 25 bin TL gibi bir malvarlığı olması gerekiyor.
Diğer kriterlere gelince... Sigorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişilerin Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen uygunluk belgesi alması gerekiyor. Uygunluk belgesi almak için başvurular, TOBB tarafından görevlendirilen odalara yapılıyor. İstenen belgeleri tamamlayan acentelerin talepleri TOBB tarafından müsteşarlığa iletiliyor. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler levhaya kaydedilmek üzere TOBB’a bildiriliyor. Bu bildirim, acenteler açısından uygunluk belgesi niteliği taşıyor. Uygunluk belgesi alan ve TOBB internet sitesinde liste halinde duyurulan acentelerin, levhaya kayıt olmak ve ruhsat almak için en geç altı ay içinde TOBB’a başvuruda bulunmaları gerekiyor. Sigorta acenteleri, levhaya kayıttan sonraki 6 ay içerisinde en az bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi yaparak başvuru yapılan odaya iletmek zorunda.
Acentelik koşullarını sağlayan gerçek ya da tüzel kişiler belirli bir teminat karşılığında şirketlerle sözleşme yapabiliyor ve ürettiği poliçe üzerinden komisyon alıyor. Komisyon oranları ürünlere ve şirketlere göre değişiyor. Halen ortalama bir acentenin çalıştığı sigorta şirketinden aldığı komisyon oranı yüzde 40’a kadar çıkabiliyor.

 

Kuruluş maliyeti ne kadar?

 

Bir acentenin kuruluş maliyetinin en önemli kalemini levhaya kayıt oluşturuyor. 2012 yılı ilk 6 ayı için levhaya kayıt için belirlenen ruhsat bedeli 7 bin 500 TL. Ayrıca bir ofisin kirası, döşenmesi ve personel maliyetini de hesaba katmak gerekiyor.
Ayşe Kılıç, sigorta acenteliğinin ek iş olarak yapılamayacağını yani ofis içinde başka meslekler/işler icra edilmesinin yasak olduğunu vurguluyor. Ayrıca müstakil bir ofise sahip olmak da zorunlu. Bunun için acenteler bir taahhütname vermek zorundalar.
Sigorta acentelerinin denetiminden sorumlu kurumlar, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Müdürlüğü ve Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, TOBB ve acentesi olunan şirket. Bu kurumlar aracılığıyla acentenin faaliyetleri denetleniyor.

Kendi işini yapmak isteyenler için ideal
Halen Türkiye’de faaliyet gösteren 16 binden fazla acentenin profiline ilişkin sağlıklı bir araştırma bulunmuyor. Ancak Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından sigorta acentelerine verilen eğitimlerde yapılan anketlerden sağlıklı çıkarımlar yapmak mümkün. SEGEM verilerine göre acente ve teknik personelinin yüzde 6’sı ilköğretim, yüzde 45’i lise, yüzde 15’i ön lisans, yüzde 32’si lisans, yüzde 2’si de yüksek lisans mezunu.
Sigorta Acenteleri Birliği verilerine göre lise mezunlarının da önemli bir pay aldığı acentelerin yetki sahiplerinin büyük kısmının orta yaşlarda olduğu, yüzde 40’ının kadın olduğu ve acentelerin yanında ortalama 3 kişi çalıştığı biliniyor.
Sigorta acenteleri arasındaki başarı örneklerine bakıldığında SAB Başkanı Ayşe Kılıç’a göre her şeyden önce kendi işini yapmak isteyen, insan ilişkilerinde başarılı, teknolojiyi kullanmasını bilen sorumluluk sahibi kişilerin bu alanda başarılı olma şansı yüksek. Yani sohbet etmeyi seviyor ve ikna kabiliyetiniz yüksekse sigorta acenteliğinde başarı şansınız daha yüksek olabilir.
Kılıç, “Bugün sigorta acentesi ağı tüm Türkiye geneline yayılmış durumda. Eğitimli acente sayısındaki artış, halen Türkiye genelinde sayıları 100’ün üzerinde olan iki yıllık sigortacılık meslek yüksek okulları ile lisans eğitimi veren 7 üniversiteden mezun gençlere kariyer imkanı sağlamak suretiyle gerçekleşecektir” diyor. Ardından da bu alanda Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) ve sigorta şirketlerinin vereceği desteğin önemli olduğunu vurguluyor.

 

Kimler sigorta acentesi olabilir?

 

Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin (ortakları dahil) aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor:
- Türkiye’de yerleşik olmak,
- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
- Belirli suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak,
- Önceki ticari faaliyetlerinde iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak,
- Teknik personel vasıflarına sahip olmak,
- Asgari malvarlığı/sermaye şartına sahip olmak (25 bin TL),
- Mesleki sorumluluk sigortasını, beher tazminat talebi için teminatı en az 10.000 TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 100.000 TL olmak üzere yaptırmak,
* Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olmak...
Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentelerin yöneticilerinin ise en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılıkla ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekiyor.

 

“Adil rekabet düzenlemeleri yapılmalı”

 

Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Ayşe Kılıç, acenteleri sigorta sektörünün lokomotifi olarak görüyor. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesini ve bilinçlenmesini sağlayarak sektöre güven yaratan acentelerin haksız rekabete maruz kalmalarının devamı halinde sektörün de güdük kalacağını düşünüyor.
Kılıç’a göre sigorta sektörünün gelişebilmesi için öncelikle acentelerin geliştirilmesinin ve güçlendirilmesinin yolu açılmalı. Bu konudaki yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.

AKILLI YAŞAM


Etiketler:
YORUMLAR (188)
 • MURTAZA KOCA 31 Ağustos 2017 00:27

  İyi günler ben 4 yıllık Banka ve Sigorta okuyorum ileride sigortacılık yapmayı düşünüyorum sizce kaçıncı sınıfta bir sigorta acentesine girsem sigortacılığı daha iyi hatasız yapabilirim

  Katılmıyorum%0Katılıyorum%0
 • hilal-şen14 Ağustos 2017 17:23

  ben acente açmak istiyorum lütfen bilgisi olanlar bilgilendirsin. :((((( sermayem var. 2 yıllık bankacılık ve sigortacılık okuyorum aynı zamanda da 4 yıllık iktisat. segem belgem var .. 2 yıllık deneyim süremi doldurmadım . Ama devralıp ismini değiştrip vs hemen açmak istiyorum acentemi çevrem de çok geniş. lütfen yardım edin :( beklemek istemiyorum diploma ve deneyim süresi vs. baska yolu yok mudur bunun? devralmak nasıl oluyor??

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • İBRAHİM TİMUR15 Temmuz 2017 10:57

  KAMU YÖNETİMİ MEZUNUYUM VE ARAŞTIRMALARIM DA DEVAM EDİYOR.BEN ŞU ANDA VERGİ MÜKELLEFİYİM BU SEKTÖRDE ÇALIŞABİLİR MİYİM?YANİ ACENTE (VB)İŞTİGAL EDEBİLİR MİYİM.

  Katılmıyorum%25,00Katılıyorum%75,00
 • Mehtap bülüç24 Mayıs 2017 18:55

  Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü 2 yıllık mezunum ben sigorta acentesi acabiliyomuyum

  Katılmıyorum%24,00Katılıyorum%76,00
 • ahmet yener01 Mayıs 2017 17:07

  merhaba bilgileriniz için teşekkür ederim. lisans mezunuyum tam detaylı bilgi alabilme şansım var mı ? iyi çalışmalar

  Katılmıyorum%30,00Katılıyorum%70,00
 • ferhat uçan30 Mart 2017 13:32

  devlet memuru yum işletme lisans bölümü mezunuyum sigorta şirketi açabilirmiyim.

  Katılmıyorum%41,94Katılıyorum%58,06
 • ümit timur04 Ocak 2017 16:38

  sigortashop dolandırıcıdır komisyonları geç verir istekleri bitmez.

  Katılmıyorum%23,53Katılıyorum%76,47
 • Yasin alkan03 Ocak 2017 21:18

  Deniz karacagil nasıl bir yol izlediniz onu detaylı olarak paylaşabilir misiniz bende şube açmak istiyorum

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • ÜLGER CAN02 Ocak 2017 09:14

  ÖN LİSANS MEZUNUYUM SEGEMİM VAR 3 YILDIR ŞUBE OLARAK ÇALIŞTIM KENDİME AİT SİGORTA ACENTESİ AÇABİLİRMİYİM 05462538065

  Katılmıyorum%15,25Katılıyorum%84,75
 • OSMAN BİLEN31 Aralık 2016 11:35

  TİCARET MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM. 1984 YILI DAHİL TİCARETLE UĞRAŞIYORUM. SON 2006 YILI DAHİL EMLAKÇILIK YAPMAKTAYIM. SİGORTA ACENTELİĞİ AÇMAK İSTİYORUM. SAFRANBOLU/KARABÜK'DE. MADDİ OLARAK HİÇ SIKINTIM YOK. HER TÜRLÜ İMKANIM VARDIR. BU KONUDA BİLGİLENDİRİSENİZ MEMNUN OLURUM. 05462653437

  Katılmıyorum%29,82Katılıyorum%70,18
 • Deniz Karacagil17 Kasım 2016 08:52

  Ben sigortashop şubesi olarak meslek hayatıma başladım ve gayet memnunum. boşu boşuna bir sürü külfetin altına girmeden maksimum komisyonla işimi yürütüyorum.

  Katılmıyorum%40,91Katılıyorum%59,09
 • KEMAL05 Kasım 2016 22:00

  Secil hanim ortak acente acmaya var misiniz

  Katılmıyorum%12,50Katılıyorum%87,50
 • yalçın kara27 Ekim 2016 16:39

  acente müdürü olmak içğin gerekli şartlar neler..

  Katılmıyorum%19,57Katılıyorum%80,43
 • Emrullah Güleş 16 Ekim 2016 22:51

  Herkese hayırlı işler öncelikle Ben şu an isletme bölümü(4yıllık ) 1.sınıftayım sigorta acentesi olabilmek için 4 yıllık herhangi bir lisans bölümü geçerli mi yoksa ilgili bölümler şart mi veya iki yillik sigortacılık la ilgili bölüm okusam açabilir miyim ne yapmalıyım. Teşekkürler

  Katılmıyorum%30,49Katılıyorum%69,51
 • Timurlar Sigorta11 Ekim 2016 15:42

  Ankara'da Timurlar Sigorta şubelik veriyor. http://timurlarsigorta.com/sigorta-subeligi-verilecektir/

  Katılmıyorum%62,00Katılıyorum%38,00
 • ahmet aydoğan24 Eylül 2016 13:58

  merhabalar..ben yurt dısında sıgortacılık egıtımı aldım ıkı yıl ve 7 yıldır sıgortacıytım turkıyede bu ısı yapmak ıstıyorum meslekı faılıyet belgem turkıyede gecerlı olurmu..bana maıl atarsanız sevınırım ahmet_adogan@hotmail.com

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • Seçil ÖZDEMİR20 Eylül 2016 00:01

  Sigorta teknik müdür arayanlar !!!! 0538 812 38 57 detay için arayabilirsiniz ... Ankara ili için geçerlidir. Seçil ÖZDEMİR

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • Seçil Özdemir19 Eylül 2016 23:53

  Bankacılık ve sigortacılık mezunuyum .10 yıllık sektör deneyimim bulunmaktadır. Segem ve segem yenileme sertifikam vardır.ATO kayıt sıkıntısı bulunmamaktadır.ANKARA İli için ;Teknik Müdür olarak çalışacağım aktif çalışma şartı ile yeni yönetmelik şartlarına uymayan yada yeni açılacak olan acente ve şubeler için belgelerimi kullanarak kendi iş gücümü kullanabileceğim bir acentede görev almak istiyorum. Saygılarımla Seçil ÖZDEMİR

  Katılmıyorum%53,13Katılıyorum%46,88
 • MEHMET KURT15 Haziran 2016 10:23

  LİSE MEZUNLARI HER HANGİ BİR SİGORTA ACENTASINDA MÜDÜR OLARAK GÖREV YAPABİLİRMİ

  Katılmıyorum%30,00Katılıyorum%70,00
 • nebiyilmaz24 Mayıs 2016 15:20

  devlet memuru sigorta acentası açabilir mi

  Katılmıyorum%57,58Katılıyorum%42,42
 • HAKAN GÜVEN18 Mayıs 2016 11:32

  ÖNLİSANS SİGORTACILIK VE 4 YILLIK İŞLETME FAKÜLTESİ MEZUNUYUM. SİGORTA ACENTASI ACMAK ISTIYORUM.NASIL BİR YOL İZLEMELIYIM?

  Katılmıyorum%23,85Katılıyorum%76,15
 • Davut15 Mayıs 2016 18:59

  Bankacılık ve Sigortacılık myo mezunuyum sigorta subesi acmak istiyorum. Acentelik acma ile ilgili kurallar subr içinde gecerlimidir

  Katılmıyorum%31,43Katılıyorum%68,57
 • ÖZKAN10 Mayıs 2016 15:09

  YETKLİ ACENTE KAÇ M2 OLMALIDIR EN AZ

  Katılmıyorum%21,74Katılıyorum%78,26
 • MURAT02 Mayıs 2016 21:24

  4 YILLIK LİSANS(İŞLETME) MEZUNUYUM.SİGORTA ACENTESİ AÇMAK İSTİYORUM.NASIL BİR YOL İZLEMEM GEREKİYOR.YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVİNİRİM.

  Katılmıyorum%15,84Katılıyorum%84,16
 • HAKİM17 Nisan 2016 00:58

  4 Yıllık İşletme mezunuyum.Gerçek kişi yada tüzel kişi olarak Sigorta acentesi açmak istiyorum.Bunu için nasıl bir yol izlemeliyim.Aşama aşama yazabilir misiniz.Teşekkürler

  Katılmıyorum%21,97Katılıyorum%78,03
 • ramazan afsar12 Nisan 2016 23:05

  denizlide ikamet etmekteyim sigorta icin dukkan acmak istiyorum tecrubem yok ticaret lisesi mezunuyum ve optisyenim ama cevrem iyi nasil is yeri acmam gerekir

  Katılmıyorum%18,18Katılıyorum%81,82
 • hakan21 Mart 2016 19:20

  slm merhaba uluslararaası ılıskıler mezunuyum bu 10.000 100.000 tazmınat olayını anlayamadım

  Katılmıyorum%21,74Katılıyorum%78,26
 • hülya20 Mart 2016 12:57

  4 Yıllık İşletme mezunuyum.Gerçek kişi yada tüzel kişi olarak Sigorta acentesi açmak istiyorum.Bunu için nasıl bir yol izlemeliyim.Aşama aşama yazabilir misiniz.Teşekkürler.

  Katılmıyorum%19,77Katılıyorum%80,23
 • ULGER CAN 24 Ocak 2016 13:01

  AÇABA YAZILANLAR OKUNUYRMU ÇOK MERAK EDIYORUM HALA SONUÇ SIFIR YOL ALAMADIM

  Katılmıyorum%42,11Katılıyorum%57,89
 • ÜLGER CAN24 Ocak 2016 12:56

  MUHADEBE VE İŞLETME VEYA DIGER BOLUMLERDEN DENKLIK BELGESI İSRARLA İSTIYOR TOBB FAKAT YÖK VERMIYO 50 YASINDA OKULBIRTIRMEYE KALKSAN 2 GECER 3 YILDIR DUNYAKADAR MUŞTERİM VAR ALAÇAKLARIM VAR NE OLAÇAK SONUÇ BANA YARDIMCI OLUN

  Katılmıyorum%66,67Katılıyorum%33,33
 • ULGER CAN21 Ocak 2016 11:04

  İKTİŞADİ BİLİMLER BÖLÜMU 3 SINIFTAN TERKIM 3 YİLLDIR SIGORTA İEKETINDE ŞUBE OLARAK ÇALİŞTİM SEGEMIM VE MESLEKİ DENEYIMIM VE BUTUN ŞARTLARIM TUYR ACENTE ACABILIRMIYIM

  Katılmıyorum%30,43Katılıyorum%69,57
 • Mazlum kaya 26 Aralık 2015 23:24

  Önlisans Bankacılık ve sigortacılık bölümünü okudum diplomamlan sigorta acentesi açabiliyormuyum cevap yazarsanız sevinirim

  Katılmıyorum%39,47Katılıyorum%60,53
 • zübeyir karabulut07 Aralık 2015 10:52

  lise mezunuyum ekonomik durumumda sıkıntı yok acente açmak istiyorum veya acente şubeliği mümkünmüdür.

  Katılmıyorum%27,03Katılıyorum%72,97
 • ATILA11 Kasım 2015 21:49

  MUKEMMEL

  Katılmıyorum%46,15Katılıyorum%53,85
 • Ufuk esenboğa30 Ekim 2015 20:03

  Bir kamu bankasında 26 yıl çalıştım, son 6 yıl şube müdürüydüm ve emekli oldum. LİSE mezunuyum, SEGEM belgem var. Teknik müdürlük, ve acente açabilmem için BANKACILIK geçmişim ve sahip olduğum PORTFÖY yeterli değilmidir. YÜKSEK okul veya ÜNİVERSİTE şartını aşmam mümkünmüdür?

  Katılmıyorum%22,54Katılıyorum%77,46
 • atilla13 Ekim 2015 20:43

  eğitim fakültesi mezunuyun, 3 yıllık sonra 4 yıl oldu okul sigorta acenteciliği acabilirmiyim

  Katılmıyorum%33,33Katılıyorum%66,67
 • Mehmet özen29 Eylül 2015 01:04

  2 Yıllık bankacılık ve sigortacılık mezunuyum acente açabilmek için deneyim şartı varmı?

  Katılmıyorum%34,21Katılıyorum%65,79
 • nihal13 Eylül 2015 00:44

  ilkögretim mezunu kişilerde segem belgesini alabiliyormu?bililendirirseniz sevinirim....

  Katılmıyorum%42,50Katılıyorum%57,50
 • ahmet_aslan07 Ağustos 2015 13:37

  Merhaba ben lise mezunuyum segemin var ve 2 yıl sigortalı olarak sigortacıda deneyimim var. sermayemde var. acentelik açabilirmiyim. 2 yıllık üniv. şart dediler. bilgilendirirseniz sevinirim. saygılar.

  Katılmıyorum%42,86Katılıyorum%57,14
 • Barış Vural24 Haziran 2015 16:27

  Banka tecrübesi acente kurucu müdürlük için sayılırmı?

  Katılmıyorum%60,00Katılıyorum%40,00
 • Ece 02 Haziran 2015 14:51

  Bu şartların hepsi hikaye !!!! 4 yıllık lisans mezunuyum malvarlığı Yerleşik olmak vs hepsi Herşey tamam 4 yıllığa Tecrübe aranmıyor tamam eeeee biz Açıcaz acentayı başvuru yapıyoruz bütün sigorta şirketlerine Yanıt kardeşim sen bu işi hiç yapmamışsın eeeeee o zaman sana acentalık veremiyoruz !!! Eer arkadaş bu işi yapmayan biri acenta olamıyor mu bu ülkede hayır size zararı yokki kar kârdır bir kasko bir kaskodur ... Ne demek üretimini getir ki sana acentalık vereyim böyle Saçma birsey olabilir mi ??

  Katılmıyorum%19,20Katılıyorum%80,80
 • ülger can02 Haziran 2015 14:14

  45 yaşinda şübe olarak çalişmaktaydın22/04/2014 yasa geregı şübem kapatıldı. aramadım yer kalmadı sonuş sıfır muhatap hıç yok oyuncakları elınden alınmiş çoçuk gıbı sap gıbı ortada kaldım.geçim kaynam o kim bana bır ekmek verecek ilgili makam duysun

  Katılmıyorum%11,11Katılıyorum%88,89
 • yuksel28 Mayıs 2015 15:02

  lise mezunları acenta açamazmı

  Katılmıyorum%36,00Katılıyorum%64,00
 • Mehmet Demir23 Nisan 2015 09:28

  "Sigortacılık alanında acente olarak faaliyet göstermek için öncelikle en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılıkla ilgili yüksek okullardan mezun olmak gerekiyor. Bu kriteri karşılayan kişilerin sigorta acentesi olabilmesi için acentelik geçmişi olması bir avantaj. Ancak lisans mezunları için bu gerekli değil." demişsiniz. Sonra yazının bitiminde; "Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentelerin yöneticilerinin ise en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılıkla ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekiyor." yazmışsınız. HANGİSİ DOĞRU? 4 YILLIK MEZUNLARDA MESLEKİ DENEYİM ŞARTI VAR MI YOK MU?

  Katılmıyorum%21,05Katılıyorum%78,95
 • MURAT22 Nisan 2015 10:43

  Lisans mezunuyum ama deneyim yok acente açamazmıyım acaba?malvarlıgı var hepsi var yardımcı olursanız sevinirim

  Katılmıyorum%28,95Katılıyorum%71,05
 • hulya21 Nisan 2015 15:01

  2 yıllık aöf bankavesigorta için mezunuyum sigorta acentesi acabilirmi yim sartlari neler

  Katılmıyorum%19,57Katılıyorum%80,43
 • murat 06 Nisan 2015 18:41

  4 yıl üniversite ve 1 yıl deneyim yetiyor mu acente açmak için yorum yaparsanız sevinirim

  Katılmıyorum%27,59Katılıyorum%72,41
 • murat03 Nisan 2015 11:25

  merhaba ben 4 yıllık üniversite mezunuyum..1 yıllık deneyimim var ..segem belgem var teknik personel ...acente açabilirmiyim

  Katılmıyorum%13,79Katılıyorum%86,21
 • Güler31 Mart 2015 22:41

  Merhaba 2 yıllık bankacılık sigortacılık mezunuyum açık öğretimden maliye okuyorum. Acente açmak istiyorum 5 ay acentede çalıştım ama acente açınca eğitim veriliyor mu ekran eğitimi

  Katılmıyorum%40,00Katılıyorum%60,00
 • DAMLA17 Mart 2015 12:20

  17 yıllık sigortacıyım.gayri resmiacente ortağıyım.kendime acentelik açamamam büyük bir haksızlık tecrübesiz olanlar için üniversite şartı olabilir ama deneyimli uzun yıllar teknik personel olanlar için bu şart aranmamalı bence.nasıl acente olabilirim başkası üstünden mi acentelik almam gerek bilen varmı acaba

  Katılmıyorum%25,71Katılıyorum%74,29
 • SADIK OĞAN16 Mart 2015 13:51

  4 YILLIK İKTİSAT MEZUNUYUM. DENEYİM İSTENİYORMU SOKSA HEMEN SEGEM BELGESİ ALABİLİRMİYİM

  Katılmıyorum%53,85Katılıyorum%46,15
 • SADIK OĞAN16 Mart 2015 13:30

  LİSANS MEZUNUYUM ACENTELİK ALMAJ İSTİYORUM. ÖNCELİKLE TOBB YEMİ KAYIT YAPILIP DİĞER İŞLEMLERİ SONRASINDAMI YAPACAĞIM

  Katılmıyorum%20,00Katılıyorum%80,00
 • mustafa04 Mart 2015 21:17

  ben lisan öğrencisiyim ama sigorta ile ilgili bir bölüm değil illa okuklunu mu okumalıyım

  Katılmıyorum%18,75Katılıyorum%81,25
 • ersin 28 Şubat 2015 15:25

  bende 10 senelik tecrübe var ama ortaokul mezunuyum bu haksızlık degilmi illa okulunumu okumamız gerekiyo okuyanlardan daha cok tecrubem var benim o ne olcak..

  Katılmıyorum%21,88Katılıyorum%78,13
 • zeki sezgin20 Şubat 2015 15:21

  ben acentelik almak istiyorum 3 ofisim mevcut bana yyardımcı olurmusunuz.05323879831

  Katılmıyorum%37,50Katılıyorum%62,50
 • kullanıcı15 Şubat 2015 15:18

  4 yıllık üniversite mezunlarına tecrübe şartı kalktı 24 nisan 2014 yılında resmi gazete de yayınlanmış Yönetmelikte bariz olarak görülen ilk değişikliğin tecrübe sürelerinin kısaltılması olduğunu söyleyen Şen, "Şahıs acentesi sahipleri ve limited şirket müdürleri için 2 yıl olan tecrübe süresi 1.5 yıla indirildi. Teknik personel deneyim süresi lise-dengi okul ve ön lisans programlarından mezun olanlar için 6 ay oldu. Yapılan değişiklikle 4 yıllık okul mezunları için ise tecrube süresi artık aranmıyor.

  Katılmıyorum%28,57Katılıyorum%71,43
 • merve02 Şubat 2015 20:58

  4yillik istatistik mezunuyum ve acente acmak istiyorum. Bolumum ne kadar denk dusuyor bir turlu bilgiye ulasamadim. Yonetmelik suan 1sene 6ay diyor. Ama denk dusmuyor ise,hangi bolumler denk dusuyor bilgisi olan var mi acaba ?

  Katılmıyorum%29,41Katılıyorum%70,59
 • Suzan25 Ocak 2015 21:05

  Esila iş değişikliği ve başka bir İl'e taşınacağımızdan dolayı Acenteliğimizi devretmek istiyoruz.Yetklili 5 yıllık acenteliğimiz.

  Katılmıyorum%20,69Katılıyorum%79,31
 • emrah şebin25 Ocak 2015 13:29

  2 yıllık muhasebe ve vergi uygulamaları mezunuyum accente aça bilirmiyim

  Katılmıyorum%29,41Katılıyorum%70,59
 • Anıl22 Ocak 2015 17:10

  2015 yeni kanuna göre; 4 yıllık sigortacılık mezunu doğrudan acente açar. 4 yıllık farklı bölüm veya 2 yıllık sigortacılık mezunlarında tecrübe şartı 12 ay. 2 yıllık diğer bölümlerden mezunlarda şart 18 ay. Lise mezunlarında şart 24 ay. Bunun dışında herkes acente AÇABİLİR. Fakat faaliyet sürdürmeniz, ticaret yapmanız için yukarıdaki şartları sağlamanız gerekir. Bu şartlara sahip değilseniz, Bu hakka sahip insanları yanınıza alarak ŞİRKET MÜDÜRÜ ve TEKNİK PERSONEL yapmak zorundasınız. Yani siz poliçe kesemezsiniz. O kesebilir. Siz sadece patronculuk yaparsınız. Olay bu kadar basit.

  Katılmıyorum%18,18Katılıyorum%81,82
 • aynur09 Ocak 2015 04:31

  4 yillik isletme mezunuyum ama ticari gecmisim yok nasil acenteacabilirimyardimci olabilirmisiniz

  Katılmıyorum%40,00Katılıyorum%60,00
 • esila23 Aralık 2014 13:52

  ben pazarlama 2 yıllık mevzunuyum acente açmak istiyorum maddi olarak herhangi bir sıkınrım yok bana yardımcı olu musunu

  Katılmıyorum%65,38Katılıyorum%34,62
 • irfan çirak21 Aralık 2014 09:57

  yıllık tazminat talebi nasıl oluyor

  Katılmıyorum%11,76Katılıyorum%88,24
 • nevzat yavuz18 Aralık 2014 13:36

  sıkorta acentelerı her sey yapıyor yasak mıi nasıl yasak bu acente açmak dusunuyorum ek ış ınsaat da ola bılır emlak ve ya

  Katılmıyorum%42,11Katılıyorum%57,89
 • enver06 Aralık 2014 12:28

  ıkı yıllık deneyım sartmı bu olmadan olmazmı

  Katılmıyorum%71,43Katılıyorum%28,57
 • selahatin04 Aralık 2014 16:10

  meraba ben sizden bir bilgi alacaktı bir acanta açmak istiyorum

  Katılmıyorum%28,00Katılıyorum%72,00
 • aykut 02 Aralık 2014 19:01

  Eger sigorta acenteligi yapcak olursak okul egitimimizde hangi unsurların ön planda tutulmasını istersiniz?

  Katılmıyorum%57,14Katılıyorum%42,86
 • aykut02 Aralık 2014 18:50

  Gelecekte bir meslek olarak sigorta acenteligi yapmayı önerirmisiniz. neden ?

  Katılmıyorum%44,00Katılıyorum%56,00
 • aykut02 Aralık 2014 18:48

  sigorta acentelik mesleginin gelecegini nasıl görüyorsunuz?

  Katılmıyorum%21,74Katılıyorum%78,26
 • aykut02 Aralık 2014 18:47

  sigorta acentesi açmanın kolaylıkları ve zorlukları nelerdir?

  Katılmıyorum%23,08Katılıyorum%76,92
 • aydın sümer01 Aralık 2014 11:40

  merhabalar ben 4 yıllık işletme mezunuyum . ve sigorta acentesi açmak istiyorum. bunun için bütün prosedürlere uygunum ama sadece bir şeyi merak ediyorum. (2 yıl boyunca sigorta acentesiveyabayisinde sigortalı çalışma şartı 4yıllıklar için mi geçerli yoksa 2 yıllıklar için mi???? ) lütfen cevap bekliyorum. son çıkan yasalarda ne geçerli?

  Katılmıyorum%30,00Katılıyorum%70,00
 • 0ner alver23 Kasım 2014 15:44

  ek iş yapılamaz deniliyor.acentalar,nakliye şirketleri kooperatiflerde hatta market ortakları ve bakkaliye işi olanlar sigortacılık yapıyor bu ne perhiz laha turşusu.emlakçılık yapan galericilik yapan siğortacı bunlar ne olacak

  Katılmıyorum%17,65Katılıyorum%82,35
 • osman22 Kasım 2014 17:41

  Değmez kardeşim, ayda 800-900 lira paraya uğraşır durursun. Para mara kazanmıyor sigorta ecentesi. Bankalar yapıyor sigortacılığı zaten.

  Katılmıyorum%52,94Katılıyorum%47,06
 • senol 17 Kasım 2014 00:57

  Sayin yetkili bu konu hakkinda tam detayli bilgi istemekteyim bunun icin lise mezunu yeterlimi ne kadar sermaye gerekmektedir

  Katılmıyorum%66,67Katılıyorum%33,33
 • onur16 Kasım 2014 09:02

  orta okul mezunuyum sigortacılığı seviyorum yapıyorum segem belgem yok olmayınca çok sevdiğim işim yapamayacakmıyım okuyamadım bu suçmu

  Katılmıyorum%28,13Katılıyorum%71,88
 • hidayet06 Kasım 2014 20:53

  Bazı yorumlara çok güldüm yaa bu sigortacılık sektörüne girmek isteyenler çok eğlenceli ahaha

  Katılmıyorum%30,00Katılıyorum%70,00
 • uktay yavuz03 Kasım 2014 20:11

  segem belgesini nasıl alacam yardımcı olurmusunuz

  Katılmıyorum%53,85Katılıyorum%46,15
 • demet24 Ekim 2014 21:08

  profesyonel bir şirketin şubesi veya talisi olduğumuz zamanda segem belgesi gerekiyor mu

  Katılmıyorum%33,33Katılıyorum%66,67
 • kader11 Ekim 2014 18:12

  Iki yillik isletme mezunuyum sigorta sirketi acabilir miyim

  Katılmıyorum%25,81Katılıyorum%74,19
 • fatma11 Ekim 2014 10:30

  iki yıllık işletme mezunuyum segem belgesi alabilirmiyim?

  Katılmıyorum%22,22Katılıyorum%77,78
 • tuba22 Eylül 2014 14:09

  5 yıldır eksperlik bürosunda çalışıyorum.2 yıl bağkur 2 yılda ssk girişim var.segem belgesi almak için 5 yıllık sigorta girişi mi gerekiyor.bağkur girişi dahil edilebilir mi??lise mezunuyum segem belgesi alabilirmiyim.

  Katılmıyorum%42,86Katılıyorum%57,14
 • sinem08 Eylül 2014 15:21

  merhaba 4 yıllık işletme mezunuyum segem belgesi aldım bundan sonra nasıl bir süreç izlemem gerekiyor bana yardımcı olur musunuz

  Katılmıyorum%22,45Katılıyorum%77,55
 • yavuz06 Eylül 2014 12:45

  2004 yılından itibaren sigorta şirketinde çalışmaktayım ve segem belgemi alarak teknik personel oldum nasıl teknik müdür olabilirim lise mezunuyum

  Katılmıyorum%47,62Katılıyorum%52,38
 • Selim Erdal24 Ağustos 2014 02:50

  Arkadaşlar ben emekli bankacıyım. Hiç acentelik almakla uğraşmayın. Sigortashop isimli bir firma var. Tüm sigorta şirketleri tarafından tavsiye edilen bir sistemi var. Eğer bir tanıdık bulur da temsilcileriyle görüşebilirseniz size şube açabilirler üretiminizi de oradan rahatlıkla yapar ve yüksek komisyon oranlarıyla emeğinizin hakkını alırsınız. 2-3 ay süreyle de eğitim veriyorlar ve gerekli belgeleri almanız için yardım ediyorlar. Google sigortashop yazın iletişim bilgilieri var. Başka firmalarla görüşmeyin bile ne demek istediğimi sözleşmelerini görünce anlarsınız.

  Katılmıyorum%38,24Katılıyorum%61,76
 • ahmet altan10 Ağustos 2014 15:16

  merhaba ben emekli olmayı dünen bir devlet memuruyum iki yıllık meslek yüksek okulu mezunuyum .sigortacılık tecrübem yok bu konuda yardımcı olursanız ise memnun olurum selamlar

  Katılmıyorum%74,07Katılıyorum%25,93
 • Fenasi kerim04 Ağustos 2014 13:45

  Ulan adamlar açıklamış nasıl yapılacağını hala saçma sapan sorular soran var okuyanda sormuş okumayanda okumayana sözüm yok ulan okuyan dingiller üniv. okumuşsunuz ama hala salaksınız sizin gibiler yüzünden türkiye bu halde kuş beyinliler okumuş embesil cahiller

  Katılmıyorum%25,76Katılıyorum%74,24
 • özlem26 Haziran 2014 15:14

  Acentelik açabilmek için ilk başta 2 yıllık yada 4 yıllık diplomanızın ayrıca 2 yıl bir sigortacıda çalışmış olup ssk nızın 2 yıl suretle ödenmiş olması gerekir.Ayrıca SEGEM belgeside olmazsa olmaz şartlardan biridir.

  Katılmıyorum%32,61Katılıyorum%67,39
 • önder22 Haziran 2014 15:18

  Merhabalar. Ben emekli olmayı düşünen devlet memuruyum.Sigorta acenteliği yapmak istiyorum.4 yıllık kamu yönetimi mezunuyum.Fakat sigortacılık tecrübem yok.Acentelik alabilirmiyim.Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  Katılmıyorum%53,13Katılıyorum%46,88
 • ALİ KEMANECİ17 Haziran 2014 11:45

  1 YILDIR SİGORTA ŞİRKETİNDE ÇALIŞIYORUM AMA SEGEM BELGEM YOK B ACENTE AÇMAK İSTİYORUM NASIL YAPACAM

  Katılmıyorum%23,08Katılıyorum%76,92
 • Argun Yavuz13 Haziran 2014 09:14

  Iki yıllık lojıstlık mezunuyum . Acente açabilirmiyim.

  Katılmıyorum%63,64Katılıyorum%36,36
 • torun11 Haziran 2014 11:32

  4 yıllık sağlık kurumları yöneticiliği mezunuyum acentecilik açabilir miyim

  Katılmıyorum%33,33Katılıyorum%66,67
 • nihat09 Haziran 2014 14:40

  şube olarak çalışıyorum acente olmak istiyorum

  Katılmıyorum%15,38Katılıyorum%84,62
 • nihat özturk09 Haziran 2014 14:35

  katılıyorum

  Katılmıyorum%50,00Katılıyorum%50,00
 • Emre06 Haziran 2014 20:04

  Merhaba! 2 Senelik Üniversite Okusam Acente Açma Şansım Varmı? Varsa ; Kesinlikle Üniversiteyi Sigortacılık Üzerinemi Okumam Gerekiyor Başka Bölüm Üzerinden 2 Yıllıık Okuyup Acente Açamazmıyım ?

  Katılmıyorum%25,00Katılıyorum%75,00
 • mehmet29 Mayıs 2014 15:34

  acende acmak ıstıyorum 0532 771 51 16

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • mehmet29 Mayıs 2014 15:27

  gebzede gentı dukkanım var şırketım var sıgorta acendesı acmak ıstıyorum 0532 771 51 16

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • Necip29 Mayıs 2014 05:00

  merhaba 4yılık üniversite mezunuyum. sigorta acentesi açmak istiyorum. hiç tecrübem yok. segem belgesi almam gerekiyor mu. almam gerekiyorsa nasıl başvuruluyor. bursada yaşıyorum. bursada bu eğitimi alabilir miyim. tskler. necip_brs@hotmail.com

  Katılmıyorum%26,32Katılıyorum%73,68
 • Mustafa28 Mayıs 2014 18:19

  Merhaba. 2 yıllık sigorta mezunuyum ve açıktan 4 yıllığa tamamlıyorum. 2 yıllık iş tecrübem yok sigorta acentesi açabilir miyim? Teşerkkür Ederim m.islamoglu@outlook.com

  Katılmıyorum%14,29Katılıyorum%85,71
 • Mustafa28 Mayıs 2014 18:17

  Merhaba. 2Yıllık sigorta mezunuyum ve açıktan 4 yıllığa tamamlıyorum 2 yıl iş tecrübem yok sigorta acentesi açabilir miyim ?

  Katılmıyorum%25,00Katılıyorum%75,00
 • fatih 27 Mayıs 2014 19:12

  ben siğorta acentesi açmak istiyorum ama 4 yıllık unuversite mezunu degilim ve de 2 yıllık siğorta geçmişim yokk ben bu işi nasıl yaparım bana bir yol gösterebilirmisiniz 5415966773

  Katılmıyorum%16,67Katılıyorum%83,33
 • BURHAN ÖLÇER23 Mayıs 2014 17:32

  SLM 3 YILDIR TALİ ACENTE OLARAK ÇALIŞIYORUM SSK YATMAKTA ÇALIŞTIGIM YERDE KENDİ ADIMA ŞİRKET KURDUGUM ZAMAN ACENTELİK ALABİLİRMİYİM SEGEM MEVCUTTUR. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.TEŞEKKÜR EDERİM.İYİ ÇALIŞMALAR

  Katılmıyorum%25,00Katılıyorum%75,00
 • Aşır20 Mayıs 2014 18:55

  Teşekkür ederim. Gerçekten çok bilgilendim.

  Katılmıyorum%72,73Katılıyorum%27,27
 • baran 08 Mayıs 2014 19:01

  arkadaşlar sigorta acentesi açmak istiyorum masrafım ne olur yani ne kadar sermayem olsa kendi büromu açabilirim şimdiden teşekkürler

  Katılmıyorum%31,58Katılıyorum%68,42
 • Sevgi04 Nisan 2014 20:19

  Merhaba ben 4 yıllık lisans mezunuyım digorta şirketi kurmak istiyorum iki yıllık tecrübe şartı varmı açabilmem için

  Katılmıyorum%26,09Katılıyorum%73,91
 • mustafa06 Mart 2014 09:50

  merhaba. lise mezunuyum . 4 yıldır acente yanında çalışıyorum segem belgem var.lmd. şirket kurup acentelik alabilirmiyim masrafım ne olur.

  Katılmıyorum%14,29Katılıyorum%85,71
 • mehmet01 Mart 2014 23:17

  ben siğorta acentesi açmak istiyorum bunu konuda yardımcı olursanız sevinirim

  Katılmıyorum%32,00Katılıyorum%68,00
 • Ali 20 Şubat 2014 13:01

  cümletten selamunaleyküm Adım Ali tekirdağda işletmesi ve sorumluluğu kendime ait ve içinde çalışanları bulunan otomobil bakım onarım servisim var 4 yıldır bu işletmenin sahibiyim ve daha önce aynı sektörde bir iş yerinde 26 yıllık tecrübe ve çevre sahibiyim karşılıklı ilişkilerde pozitifim ve çevremde sayılır sevilir ve güvenirliliğmle anılırım bu sebebten dolayı hem işim gereği hemde çevrem gereği sigorta acenteliği açmak istiorum lütfen bana bu konuda bire bir yardımcı olabilirseniz sevinirim Allah herkezden razı olsun inşallah Amin. ulaşılabilir web ve skyp adresim. aliyakut59@hotmail.com

  Katılmıyorum%61,90Katılıyorum%38,10
 • Kerem16 Şubat 2014 01:33

  Merhabalar. Ben 2 yıllık muhasebe ve vergı uygulamaları, 4 yıllık ıktısat bolumu mezunu olacagım. Devlet memurum. Gereklı sermayem var. Acentelık alabılır mıyım? Çevremde var. Bu konuda yardımcı olmak ısteyen varsa tozpembe_1971@hotmail.com. a bildirir misiniz? Teşekkurler

  Katılmıyorum%21,43Katılıyorum%78,57
 • lutfi özdogar15 Şubat 2014 22:38

  Emekli Bankacıyım, iki yıllık Tarım önlisans mezunuyum.Ziraat Bankasında özellikle sgota elemanı olarak deneyimim var. Sgota Acentası açabilirmıyim

  Katılmıyorum%38,89Katılıyorum%61,11
 • lutfi özdogar15 Şubat 2014 22:23

  s

  Katılmıyorum%60,00Katılıyorum%40,00
 • Berat candemir13 Şubat 2014 18:40

  4 yillik universite mezunuyum sigorta acenteai acmk istiyorum ama acarsam police kesebilirmiyim yoksa bunun icin baska bir prosedur var mi

  Katılmıyorum%14,29Katılıyorum%85,71
 • MEHMET KÜRŞAT GÖRGEÇ07 Şubat 2014 16:51

  BEN 5 YILDIR BİR ACENTE DE TEKNİK PERSONELİM LİSE MEZUNUYUM... VE SİZLERİ TEMİN EDERİM ACENTEDE İŞİ SIRTLAYAN TEKNİK PERSONELLERDİR. VE YİNE SİZİ TEMİN EDERİM ÇOĞU ACENTE SAHİBİNİN BU İŞLERDEN HİÇ BİR BİLGİSİ YOK... AMA İŞ ACENTELİK AÇMAYA GELDİĞİNDE TECRÜBEYE BAKMIYORLAR EĞİTİME BAKIYORLAR.. BENCE ÇİFTE STANDART UYGULANIYOR.

  Katılmıyorum%11,86Katılıyorum%88,14
 • ergun aksu01 Şubat 2014 18:28

  merhaba.lise mezunuyum ikili ilişkilerim çok iyi kendime güveniyorum sigorta acentesi nasıl olabilirim selamlar.

  Katılmıyorum%26,32Katılıyorum%73,68
 • turgay aksoy28 Ocak 2014 15:50

  Merhaba. bir sorum olacak. Herhangibir on lisans mezunu segem egitim kursuna katilip teknik personel unvani aldiginda acentelik acabilir mi?

  Katılmıyorum%25,00Katılıyorum%75,00
 • tolga25 Ocak 2014 16:31

  4 yıllık uluslar arası siyaset bölumu sıgorta acabılrmı

  Katılmıyorum%21,74Katılıyorum%78,26
 • samet21 Ocak 2014 19:28

  arkadaşlar bu meslekte kar oranları nasıl yani aylık kaç sigorta yapmak gerekir. yorum yazarsanız çok sevinirim.

  Katılmıyorum%29,41Katılıyorum%70,59
 • alican16 Ocak 2014 14:20

  2yıllık bankacılık ve sigortacılık mezunuyum 2 yıla yaklaşık sigorta şirketinde lisanssız çalıştım lisansımı yeni aldım acente açmak için neler yapmam gerekiyor.

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • harun 12 Ocak 2014 12:51

  sigorta acente acmak ıstıyorum ama lırıteler uymuyor bailık vermek istiyen acentalar varmı ulasın hrn.beyazsac@hotmail.com

  Katılmıyorum%80,00Katılıyorum%20,00
 • mehmete09 Ocak 2014 13:08

  olur Mehmet olur. Alttaki yorumları oku sonra sor...

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • mehmet yeşildağ08 Ocak 2014 11:17

  liseda olmazmı

  Katılmıyorum%50,00Katılıyorum%50,00
 • bünyamin07 Ocak 2014 19:38

  segem belgesi sahibi ve 2 yıldır teknik personel yardımcısı olarak çalışmaktayım. Lise mezunu olduğum halde 2 yılım dolduğunda ise teknik personel olurum. Acente olma şansım nedir. şimdiden vereceğiniz cvp için tşk edrim.

  Katılmıyorum%27,27Katılıyorum%72,73
 • emre türünç06 Ocak 2014 17:12

  2 yıllık yüksekokul mezunuyum acente açabilmem için segem belgesi ve deneyim şartmıdır.yardımcı olursanız sevinirim

  Katılmıyorum%16,67Katılıyorum%83,33
 • Burcu Hanim05 Ocak 2014 23:09

  4 yillik iktisadi ve idari bilimler fakultesi maliye bolumu mezunuyum. 16 ay ozel bir bankada gise olarak calistim. Saglik, seyahat, ev vs. Sigorta policesi satisi yapiyordum. Bu ay segem e kayit yapacagim ve sigorta acenteligi acmak istiyorum. Adima tasinmazimda ve banka teminati da vermem mumkun. Bunlarin disinda eksik bir sart var midir ? Yardimci olursaniz memnun olurum. Tesekkurler

  Katılmıyorum%25,00Katılıyorum%75,00
 • Tamer Erdem04 Ocak 2014 00:01

  Sizde Kendi İşinizin Sahibi Olabilirsiniz.. Arkadaşlar ; Türkiye Genelinde Açacağımız Şubelerimizden ,10.000 tl sermaye ve kısa süreli eğitimin ardından kendi işiniz ve sabit gelirlere sahip olmak istemezmisiniz ?? Sigorta Sektöründe Binlerce müşterisi ve çalışma arkadaşlarıyla şirketimiz günden güne büyümekteyiz... Detaylı bilgi için lütfen e-mail yada telefon ile bize dönüş yapınız.. Tamer Erdem TAMERERDEM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Küçükköy Hürriyet Mh. 266 Sokak No:18 Gaziosmanpaşa İSTANBUL 0212 618 48 80 tamer.erdemsigorta@hotmail.com www.tamererdemsigorta.com

  Katılmıyorum%51,52Katılıyorum%48,48
 • Sigortacılık Yönetmeliği30 Aralık 2013 13:26

  Var ama ne yapacağız... Tek çare yönetmeliği mahkemeye vermek diye düşünüyorum.

  Katılmıyorum%40,00Katılıyorum%60,00
 • YOKMU MAĞDUR LİSE MEZUNU27 Aralık 2013 11:46

  2 YILLIK İŞ DENEYİMİ VE ÖN LİSANS MEZUNUYUM. AMA LİSE MEZUNU BİRİNİN ŞUBESİ OLMAK ZORUNDAYIM.

  Katılmıyorum%50,00Katılıyorum%50,00
 • yusuf TAŞKENT27 Aralık 2013 10:27

  GÜMRÜKTEN EMEKLİYİM, GÜMRÜK KOMİSYONCULUĞU BÜROM VAR SİGORTA ACENTELİĞİ YAPMAK İSTİYORUM YAPABİLİRMİYİM.

  Katılmıyorum%46,15Katılıyorum%53,85
 • Gülsüm Boran 23 Aralık 2013 15:16

  Ragıp Seyhan beyefendi,sizinle kontak kurmak isterim Lütfen efsanay1@gmail.com adresimden bana ulaşırmısınız?

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • HAKSIZLIK23 Aralık 2013 09:39

  2008 ÖNCESİ ACENTE KAYDIN VARSA YADA BİR SİGORTA ŞİRKETİNDE MÜDÜR OLARAK ÇALIŞMIŞSAN ORTAOKUL MEZUNUDA OLSANDA AÇABİLİRSİN AMA ÖNLİSANS BÜRO YÖNETİMİ OKUMUŞSAN 2008 ÖNCE KAYDIN YOKSA AÇAMAZSIN EĞİTİMİN YETMEZ :)

  Katılmıyorum%27,27Katılıyorum%72,73
 • begüm20 Aralık 2013 14:48

  arkadaşlar bi sorum olucakk ofisin kaç metre kare olması gerekiyor

  Katılmıyorum%50,00Katılıyorum%50,00
 • ferman20 Aralık 2013 01:29

  2 yillik önlisans mezunuyum sigorta acentasi acabilirmiyim. bölümümün ismi büro yönetimi ve sekreterlik. cevap verecek arkadasa simdiden tesekkür ederim.

  Katılmıyorum%75,00Katılıyorum%25,00
 • lise mezunları19 Aralık 2013 11:53

  Lise mezunları hakkınızı arayın 2 yıl iş deneyiminiz vede segem belgeniz varsa kazanırsınız.2008 öncesi Lise ve ortaokul mezunlarını emsal gösterin. Eğer siz acente olamazsanız onlarda acente olamazlar o zaman...

  Katılmıyorum%27,78Katılıyorum%72,22
 • hakan polat19 Aralık 2013 10:55

  Fatma hanım açabilirsin sen

  Katılmıyorum%66,67Katılıyorum%33,33
 • sigorta acenteliği 17 Aralık 2013 10:44

  sigortacı olmak için neden lise mezunlarının önünü kapatıyorsunuz birileri mahkemeye verip 2008 öncesine el atarsa ne yapacak o zaman lise ortaokul mezunu lise mezunu acenteler ayrıca 4 yıllık arkeolok sigortacı oluyorda yıllarını bu işe vermiş lise mezunu neden olamıyor...

  Katılmıyorum%25,93Katılıyorum%74,07
 • RAĞIP SEYHAN 12 Aralık 2013 14:29

  İST ÜNİ.ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER MEZUNUYUM BEYLİKDÜZÜNDE 25+25 M2 ATRİUM ÇARŞIDA OFİSİM VAR SİGORTACILIK YAPMAK İSTİYORUM BU KONUDA BİLGİ EDİNMEK İSTİYORUM

  Katılmıyorum%6,67Katılıyorum%93,33
 • MUSTAFA DEMİR09 Aralık 2013 12:50

  BEN YUKSEK OKUL MEZUNUYUM ACEBA SIGORTA ACENTESI ACABILIRMIYIM BU KONUDA BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ

  Katılmıyorum%16,67Katılıyorum%83,33
 • Hasan EMANET07 Aralık 2013 23:25

  Ben 4 yıldır şube olarak faliyet göstermekteyim ancak lise mezunu oldugum için acente açamıyorum benim gibi birçok şube görevi yapan arkadaşımızda aynı durumda aslında 4 yıl ve daha fazla şube olarak hizmet vermiş kişilere acentelik açma hakkı verilmelidir.

  Katılmıyorum%30,43Katılıyorum%69,57
 • nihal çelik03 Aralık 2013 14:48

  6 yıl banka sigortacılığı yapıp gecen ay istfa ettim şimdi kendi acentamı açmak istiyorum. segem sertfikam var İstanbul Anadolu bölgesinde bu işi yapmak isteyen varsa çalışkan, satış becerileri yüksek portföyü olan yada oluşturabilicek bir ortak arıyorum.. iletişim nihallnhl@gmail.com

  Katılmıyorum%18,18Katılıyorum%81,82
 • Ali İhsan ÖZKAN02 Aralık 2013 08:15

  Bir acenteye bağlı olarak poliçe üretimi yapmaktayım. Kendi ofisimi açmam için gerekli portföy ne kadar olmalı. saygılar

  Katılmıyorum%0,00Katılıyorum%100,00
 • Aygül29 Kasım 2013 12:50

  Merhaba, 3 yıldır sigortacılık sektöründeyim bir acentede teknik personel olarak işlem yapmaktayım,eşimin kendisine ait makina yedek parça rulman perakende satışını gerçekleştrdiği bir işletmesi var ve bende bu sektöre geçeceğim,bu sektörle ilgenirken aynı bina içerisinde işletmemizin ürün satışını gerçekleştirdği fabrikalara sigorta hizmeti sunmak istiyorum sizce bu mümkünmü

  Katılmıyorum%10,00Katılıyorum%90,00
 • yılmaz28 Kasım 2013 20:14

  biz tekirdağ malkara da sigorta ofisi açmayı düşünüyoruz ne gibi şartlar gerekli

  Katılmıyorum%40,00Katılıyorum%60,00
 • ercan09 Kasım 2013 12:42

  4 yıllık fakülte mezunları içinde en az iki yıl mesleki deneyim şartı aranıyor mu ?

  Katılmıyorum%7,69Katılıyorum%92,31
 • seyfettin08 Kasım 2013 18:55

  Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin (ortakları dahil) aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor: - Türkiye’de yerleşik olmak, - Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak, - Belirli suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olmak, - Önceki ticari faaliyetlerinde iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olmak, - Teknik personel vasıflarına sahip olmak, - Asgari malvarlığı/sermaye şartına sahip olmak (25 bin TL), - Mesleki sorumluluk sigortasını, beher tazminat talebi için teminatı en az 10.000 TL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 100.000 TL olmak üzere yaptırmak, * Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olmak... Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentelerin yöneticilerinin ise en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılıkla ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekiyor.

  Katılmıyorum%15,38Katılıyorum%84,62
 • ercan08 Kasım 2013 01:11

  merhaba emekliyim işletme mezunuyum, hiç sigortacılık tecrübem yok, acente açmak istiyorum segem belgesi alırsam yapabilirmiyim lütfen aydınlatırmısınız teşekkürler

  Katılmıyorum%41,67Katılıyorum%58,33
 • ÇAĞATAY ÖKTEM05 Kasım 2013 09:04

  SELAM BEN 2 YILLIK MUHASEBE BÖLÜMÜ MEZUNUYUM ACENTELİK ACMA İMKANIM NEDİR.BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM.İYİ GÜNLER.

  Katılmıyorum%76,92Katılıyorum%23,08
 • ali 7631 Ekim 2013 12:17

  arkadaşlar ben 2 yıllık bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezunum simdide aöf den kamu yönetimi bölümünden devam ediyorum bu bölümü bitirdigim taktirde 2 yıllık tecrübe istiyorlarmı acaba yoksa direk segem sınavına girebilirmiyim. birde şu şube olayı var yardımcı olursanız sevinirim.

  Katılmıyorum%11,76Katılıyorum%88,24
 • mayy28 Ekim 2013 17:14

  14,nisan 2008 tarihinden önce bir acentede müdürlük yapmış ilk-orta-lise mezunu kişilerden üniversiteden ilgili bölüm şartı aranmadan acentelik veriliyor.

  Katılmıyorum%37,50Katılıyorum%62,50
 • murat24 Ekim 2013 22:27

  segem sınavı nerede ve nezaman yapılıyor teşekkürler

  Katılmıyorum%18,18Katılıyorum%81,82
 • DÖNDÜ23 Ekim 2013 20:37

  bankacılık ve sigortacılık myo mezunuyum segem belgem var ve 1 yıl sigorta deneyimim var sigorta acentesi açmak için yeterlimidir..

  Katılmıyorum%44,44Katılıyorum%55,56
 • emin 21 Ekim 2013 15:11

  acentelık acmak istıyorum fakat önce şube alman lazım dıyorlar nerden alabılırızyardımcı olsanız sevınırız 05416564458

  Katılmıyorum%33,33Katılıyorum%66,67
 • YUNUS EROL19 Ekim 2013 11:32

  Merhabalar Ayşe hanım. Ben Ticaret lisesi mezunuyum 15 yıldır çeşitli sigorta Acentelerinde SSK lı olarak çalıştım.Segem belgemi aldım. 14-04-2008 tarihli levha kaydım yoktur. Ancak 23-09-2009 tarihinde bir sigorta Acenteye Geçiçi Müdürlük yaptım. Halen aynı acentenin resmi ortağı ve resmi SSK lı çalışanıyım. şimdi ise kendi adıma acente olmak kendi işyerimi açmak isteyorum bu konuda yardımlarınızı arz ederim. Saygılarımla yunuserol1971@hotmail.com 532 770 21 94

  Katılmıyorum%30,77Katılıyorum%69,23
 • uzayli14 Ekim 2013 14:34

  çoğunuzun sorduğu sorular yukarda cevaplıdır, Lütfen dikkatli okuyalım. Teşekkürler.

  Katılmıyorum%36,36Katılıyorum%63,64
 • SEZEN09 Ekim 2013 13:41

  bir acentede 12 yıldır çalışıorum 2013 ün 4.ayında ticaret odasından acente için firma yetkisi verildi segem belgem mevcut lise mezunuyum 1 yıl sonra kendi ofisimi açabilirmiyim.teşekkür ederim

  Katılmıyorum%7,14Katılıyorum%92,86
 • Mutlu30 Eylül 2013 23:29

  Merhaba,şuan bir şirkette çalışıyorum. Ayrıca,gerçek kişi sigorta acentesinde teknik müdürlük yapabilir miyim? Teşekkürler

  Katılmıyorum%80,00Katılıyorum%20,00
 • ali20 Eylül 2013 09:19

  iki yıllık meslek tecrubesi zorunlu bir şart mıdıd

  Katılmıyorum%53,33Katılıyorum%46,67
 • sarı09 Eylül 2013 21:46

  4 yıllık işletme mezunuyum emekliyim sigortacılık yapmak istiyorum izlemem gereken yollar nelerdir yardımcı olurmusunuz?

  Katılmıyorum%31,03Katılıyorum%68,97
 • ismail08 Eylül 2013 23:19

  mrb'lar ben 4 yıllık lisns mezunuyum, gerekli şartlara durumum uygun, ama sigorta acenteliği hakkında çok bilgim yok segem sertifikası almam şart mı? Acentelik açmam için bu konuda izlemem gereken yollar nelerdir, bilgilendirirseniz çok sevinirim, şimdiden tşk ediyorum

  Katılmıyorum%52,94Katılıyorum%47,06
 • Ramazan26 Ağustos 2013 15:01

  4 yıllık iktisat mezunuyum sigortacılık yapmak istiyorum izlemem gereken yollar nelerdir yardımcı olurmusunuz?

  Katılmıyorum%27,27Katılıyorum%72,73
 • ugur17 Ağustos 2013 16:53

  işletme mezunuyum...sigorta acentesi için yeterli mi?

  Katılmıyorum%32,14Katılıyorum%67,86
 • cem17 Ağustos 2013 14:12

  mrb lar ben 4 yıllık lısan mezunuyum bir sigorta acentesı acmak ıstıyorum ve daha once hıc sıgorta alanında calısmadım ve deneyımım yok alabılırmıyım

  Katılmıyorum%39,29Katılıyorum%60,71
 • ismail çalış31 Temmuz 2013 09:39

  meraba ben içel mersinde yaşıyom yedi yıllık sigorta çalışanıyım daha önce vergi levham vardı terkini verdim şimdide sigorta acenliyi açmak istiyom kendi arazim var ve halende çifçilik belgemde var ben ortaokul mezunuyum acente açabilir miyim sizden cevap bekliyom şuan özel bir şirketin bölge müdürüyüm

  Katılmıyorum%57,14Katılıyorum%42,86
 • Berat25 Temmuz 2013 11:07

  Segem belgesi dediğimiz , acentelik teknik personel belgesimi oluyor arkadaşlar

  Katılmıyorum%12,50Katılıyorum%87,50
 • didim22 Temmuz 2013 16:37

  4 yıllık halkla ilişkiler ve reklamcılık fakültesi mezunuyum. sigorta acentesi açabilirmiyim?

  Katılmıyorum%32,14Katılıyorum%67,86
 • nihat ünal17 Temmuz 2013 19:16

  ilk okul mezunuyum 10 yıllık vergı mukelefıyım kendıme ait işletmem var yerim bu işe uygun nas sigorta acentesi açabilirim?

  Katılmıyorum%58,82Katılıyorum%41,18
 • karaman sigorta09 Temmuz 2013 13:22

  9 senelik sigoracıyım levha kadım yok tali çalışıyorum nasıl acentelik alabilirim segem belgem var

  Katılmıyorum%31,82Katılıyorum%68,18
 • Fethiye05 Temmuz 2013 14:26

  Merhaba,ben Dumlupınar Üniversitesi Simav meslek yüksek okulu bankacılık ve sigortacılık bölümünden mezunum.1 yıl 5 ay sigorta deneyimim var.Bu deneyimimi 2 yıla tamamlarsam sig.acentesi açabilir miyim?yardımınızı bekliyorum.teşekkürler.

  Katılmıyorum%25,00Katılıyorum%75,00
 • yusuf 22 Haziran 2013 13:03

  lise mezunuyum segem belgem var ve 2yıllık açık ögretim sigortacılık okuyorum a acente acabilrmiyim yada acmam için neler lazım ???

  Katılmıyorum%11,76Katılıyorum%88,24
 • FATİH K.14 Haziran 2013 12:03

  Merhabalar... ben ön lisan bankacılık ve Sigortacılık mezunuyum Sigorta acentesi açmak için 7.500,00tl ve 2 yıl boyunca ssk priminin yatması yeterlimidir? bu işteki yıllık en az kazanç ne olabilir. sigorta şirketi katkıda bulunurmu ?

  Katılmıyorum%31,25Katılıyorum%68,75
 • mehmet kürşat02 Haziran 2013 22:40

  sigorta acenteliklerinde işleri yürüten teknik personellerdir. ve teknik personellerin çoğu lise mezunudur. neden lise mezunlarının önü açılmıyor neden acentelik alamıyor bu bir çifte standart değilde nedir.

  Katılmıyorum%72,73Katılıyorum%27,27
 • fatma29 Mayıs 2013 16:51

  lise mezunuyum 11 yıldrı bu işi yapıyorum 10 yıldır ssk olarak çalışıyorum , donanımlıyım ama lise mezunu olunca acente açamıyorum neden acanba ... lise mezunları acente olamazmı nize ünüversiteli olupta bilgisi olmayan acenteler var müşteriyi yanlış yönlendirenler var bunun için bir çözüm varmı saygılar

  Katılmıyorum%20,00Katılıyorum%80,00
 • mustafa 28 Mayıs 2013 12:24

  benım bıldıgım kadarıyla ıkı yıllık egıtım almamız gerekır bunun hakkında bılgı verır mısınız

  Katılmıyorum%50,00Katılıyorum%50,00
 • osman25 Mayıs 2013 09:28

  günaydın: 2 yıllık bankacılık okudum. açık öğretim fakültesinde de +2 yıllık işletme okudum. şimdi 4 yıllık diploma ve segem belgem var. acente olabilirmiyim... daha önceden de 1 yıl sigortacılıkta çalıştım. 1 yıl banka da stajiyerlik yaptım. ACENTE OLABİLİRMİYİZ.

  Katılmıyorum%23,53Katılıyorum%76,47
 • şahin uraş21 Mayıs 2013 00:03

  sigorta işinden anlayan ortak bay bayan arıyorum istanbul bahçelievler civarında. çevrem geniş sigortacılara para kazandırmaktan bıktım ofis ve ekipmanlar hazır iş ehliyeti olan liyakatlı arkadaşların aramasını bekliyorum 0541 239 5599

  Katılmıyorum%25,00Katılıyorum%75,00
 • bülent 09 Nisan 2013 04:31

  kendime ortak sigortacı arıyorum

  Katılmıyorum%41,67Katılıyorum%58,33
 • osman30 Mart 2013 18:40

  ortaokul mezunuyum SEGEM Sertifikasını hak etsem Sigorta Acentesi acabilirmiyim

  Katılmıyorum%50,00Katılıyorum%50,00
 • kadir17 Mart 2013 16:54

  ben 99 yılı gsigortacılık mezunuyum ancak tecrübem 2 yıl değil.yani acentelik alamazmıyım.

  Katılmıyorum%33,33Katılıyorum%66,67
 • beyza14 Mart 2013 21:13

  2yıllık banka ve sigorta mezunuyum.. sıgorta acentesi acmak için segem sınavına gırdıkten sonra 2yıl çalışmak şartmı?

  Katılmıyorum%27,78Katılıyorum%72,22
 • selçuk11 Mart 2013 20:04

  bizde sigorta açmak istiyoruz. iki sorumuz olacak birincisi karlılığı nasıl.(aylık olarak). birde yüksek lisans mezunuyum herhangi bir getirisi olur mu saygılarımla.

  Katılmıyorum%33,33Katılıyorum%66,67
 • mustafa07 Mart 2013 11:15

  sigorta işi yapacak arkadaşlar gerçek anlamda öğrenmek için ben şirketimi kurdum yardımcı olmak isterim bana ulaşabilirler bu konuda her turlu fikirleri sorabilir açıklarım 543 563 83 76

  Katılmıyorum%58,33Katılıyorum%41,67
 • şener coşkun06 Mart 2013 14:31

  ben bankadan emekliyim sigorta işleri yapıyordum lise mezunuyum sigortanın bana vermiş olduğu belge var ama 4 yıllık üniversite yada diğer kritere uymuyor geçerlei olmazmı bankada geçen zaman

  Katılmıyorum%57,14Katılıyorum%42,86
 • yunus erol24 Şubat 2013 21:27

  Merhaba Ayşe Hanım; Ben 1996 yılandan beri farklı Yetkili Acentelerin yanında ssklı kadrolu personel olarak çalıştım.Lise mezunuyum 2009 yılında bir şirketine tedviren 2 yılık müdür olarak görev yaptım yeni yasadan dolayı 2yıldan fazla müdürlük yapılamayacağı gerekçesiyle Ato tarafından yeni müdür atanması istenilmiş olup, yeni müdür atandı, şimdi ise ben kendi adıma Acentelik yapmak istiyorum bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz? yarımlarınız için şimdiden çok teşekür eder, hayırlı haberleriniz beklerim. saygılarımla. yunuserol1971@hotmail.com gsm:05327702194

  Katılmıyorum%21,43Katılıyorum%78,57
 • yunus erol24 Şubat 2013 21:23

  Merhaba Ayşe Hanım; Ben 1996 yılandan beri farklı Yetkili Acentelerin yanında ssklı kadrolu personel olarak çalıştım.Lise mezunuyum 2009 yılında bir şirketine tedviren 2 yılık müdür olarak görev yaptım yeni yasadan dolayı 2yıldan fazla müdürlük yapılamayacağı gerekçesiyle Ato tarafından yeni müdür atanması istenilmiş olup, yeni müdür atandı, şimdi ise ben kendi adıma Acentelik yapmak istiyorum bana bu konuda yardımcı olabilirmisiniz? yarımlarınız için şimdiden çok teşekür eder, hayırlı haberleriniz beklerim. saygılarımla.

  Katılmıyorum%18,18Katılıyorum%81,82
 • Tuğba18 Şubat 2013 14:54

  Merhaba Ayşe Hanım; Ben 2 yıllık bankacılık ve sigortacılık myo ve açıköğretim işletme mezunuyum.Antalya da yaşıyorum.Acenta açabilmem için ne gibi şartları taşımam gerekiyor?Bilgiler tam açık değil.Teşekkür eferim şimdiden.Kolay gelsin.tobee07@hotmail.com

  Katılmıyorum%24,00Katılıyorum%76,00
 • murat yalvaç07 Şubat 2013 14:14

  iyi günler ayşe ablacım ben şırnak silopiden sigorta kasko acentesini açmak ve almak için ne gerekir lise mezunuym iletşm no 05457817381

  Katılmıyorum%46,15Katılıyorum%53,85
 • HÜSEYİN21 Ocak 2013 13:54

  2 yıl bir sigorta acentesinde çalışmak şartmı, artı teminat 25,000 tl mi yoksa 100,000 mi, net bilgiler yok, TOOB a nasıl başvuru yapılacak, biraz detaylandırırsak çok iyi olur,

  Katılmıyorum%22,03Katılıyorum%77,97
 • barış17 Ocak 2013 09:07

  mrhb ayşe abla ben sigortacının yanında ikisenedir çalısıyorum tali olarak sigortamda yatıyor lise mezunuyum ne yapmam gerek abla

  Katılmıyorum%33,33Katılıyorum%66,67
 • zart27 Aralık 2012 17:47

  2 yıllık deneyimi yazmamışsın..En önbemlisi o 2 yıl ssk yada bağkurun yatmış olacak bir sigortacıcnın yanında vatandaşı yanlış bilgilendirmesenize mübarekler..

  Katılmıyorum%40,30Katılıyorum%59,70
 • erkan25 Kasım 2012 01:30

  iyi günler ben elazığda sigorta işyeri açmak istiyorum bunun için ne yapmam lazım yardımcı olursanız sevinirim iyi günler

  Katılmıyorum%21,50Katılıyorum%78,50
Nasıl sigorta acentesi olursunuz?