Sigorta şirketleri fosil yakıtlardan uzaklaşıyor

Kömür giderek “sigortalanamaz” bir hale geliyor, ama sigorta şirketleri petrol ve doğalgaz konusunda harekete geçmiyor

  • İçerik
  • Yorum
  • Yayınlanma: 02.12.2020 - 11:48
    Son Güncelleme: 05.01.2021 - 10:30


ABD, Asya ve Lloyd’s sigorta borsasının geri kalması küresel ilerlemeyi yavaşlatıyor

Önceden “Unfriend Coal” adıyla bilinen “Insure Our Future” (Geleceğimizi Sigortala) kampanyasının, sigorta şirketlerinin iklim politikalarına ilişkin hazırladığı yıllık karnesinin dördüncüsü bugün yayımlandı. Karneye göre, sigortacıların devamlı olarak kömürden çekilmesi, kömür projeleri için sigorta temin etmeyi daha zor ve pahalı hâle getiriyor.

Kömürden çıkış hareketi ivme kazanıyor olmasına rağmen uluslararası iklim hedefleri doğrultusunda piyasayı harekete geçirmek için gereken miktarın halen gerisinde kalıyor. ABD, Lloyd's sigorta borsası ve Doğu Asya'daki büyük sigorta şirketleri hâlâ kömürü sigortalarken, sigorta sektörü dünya çapında şimdiye kadar petrol ve doğalgaz konusunda geniş kapsamda aksiyon almadı.

Avrupa ve Avustralya’daki sigorta şirketlerinin çoğu artık kömür için sigorta teminatı sağlamıyor. Diğerleri ise kömüre daha fazla tedbir uyguluyor ve kapasiteleri sınırlandırıyor. Willis Towers Watson (çok uluslu risk yönetimi, sigorta komisyonculuğu ve danışmanlık şirketi) kömür şirketlerinin sigorta fiyatlarında yüzde 40'a varan artış tespit etti.[1] Adani Group’un planladığı Avustralya'daki Carmichael kömür madeni gibi tartışmalı projeler ise sigorta teminatı edinmekte zorlanıyor.

Sigorta sektörü, yalnızca küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma hedefine uygun projeleri sigortalayarak düşük karbonlu bir ekonomiye geçişi tetikleme yönünde eşsiz bir potansiyele sahip. Sektörün bu konudaki faaliyetlerini raporlayan ve dokuz ülkeden 17 kurum tarafından yayımlanan “Geleceğimizi Sigortalamak: 2020 Sigorta, Fosil Yakıtlar ve İklim Değişikliği Karnesi” (Insuring Our Future: The 2020 Scorecard on Insurance, Fossil Fuels and Climate Change) bugün düzenlenecek “Insurance, Risk and Capital EMEA” dijital konferansında ilk kez sunulacak.

“Insure Our Future” kampanyasının başladığı 2017 yılından beri en az 23 sigorta şirketi, kömür projeleri için teminatını kısıtladı veya tamamen sonlandırdı. Bu sayı, birincil sigorta piyasasının %12,9’unu[2], reasürans piyasasının da %48,3’ünü oluşturuyor.
Sigorta şirketleri aynı zamanda yatırımlarını da kömürden çekiyor. Sektörün mal varlığının %40’ını oluşturan[3] toplam 12 trilyon dolar değerinde yatırıma sahip en az 65 sigorta şirketi, yatırımlarını geri çekme veya kömüre yeni yatırım yapmama politikası benimsedi. 2017 yılında bu politikalara sahip şirketler 4 trilyon dolar hacme ulaştı.

“Insure Our Future” kampanya koordinatörü Peter Bosshard: “Sigorta şirketlerinin fosil yakıtlardan uzaklaşmaya devam etmesi olumlu bir gelişme, fakat gittikçe daha kötüye giden iklim krizi karşısında daha çok ivme kazanılması gerek. Bu konuda geride kalan Lloyd’s, AIG ve Tokio Marine gibi kurumlar kömüre sigorta sağlamayı bırakmalı ve tüm sigorta şirketleri, aynı zamanda petrol ve doğalgaza verdikleri desteği de aşamalı olarak sonlandırmalı.”


Küçülen kömür piyasası, odağı petrol ve doğalgaza çeviriyor

Willis Towers Watson, kömüre sigorta temin eden şirketlerin bile yıllar süren kayıplardan sonra daha tedbirli olmaya başladıklarını ve kapasite azaltımına gittiklerini bildiriyor ve ekliyor: “Sigortalının kömür ile ilişiği olan operasyonlarının boyutu, teminat sağlanıp sağlanmayacağı konusunda giderek daha belirleyici oluyor.[4]

Karnede ilk kez bu yıl sigorta şirketlerinin petrol ve doğalgaza yönelik taahhütleri de değerlendiriliyor. Katran yağına sağladığı sigorta teminatını kısıtlayan veya sonlandıran sigorta şirketi sayısı bir yıl içinde dörtten dokuza çıktı. Ayrıca Avustralya’dan Suncorp, tüm petrol ve doğalgaz sigorta teminatını aşamalı olarak durdurma planı açıklayan ilk ve tek şirket oldu.

Kömür kullanımı, CO2 emisyonunun %40’ından (arazi kullanımı kaynaklı emisyonlar hariç); petrol ve doğalgaz ise toplam %55’inden sorumludur.[5],[6] Bu nedenle yeni fosil yakıt projeleri inşa etmek, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlandırma planına uygun değildir. Küçülen kömür piyasası, sigorta şirketlerinin fosil yakıt piyasası üzerinde sahip olabileceği etkiyi gösterirken aynı zamanda petrol ve doğalgaz piyasalarının da bu etkiye tabi olabileceğini işaret ediyor.

Küresel petrol ve doğalgaz piyasasının %70’ine, en büyükleri AIG, Travelers, Zürich ve Lloyd’s olan 10 kurum sigorta temin ediyor. Öte yandan piyasanın %45’ini kontrol eden şirketler şu anda kömürden çekilmiş durumda ve piyasanın dörtte birinin sigortaları 1,5°C’lik iklim hedefini destekleyen sigorta şirketleri tarafından sigortalanıyor.

Reclaim Finance İcra Direktörü Lucie Pinson: “Sektörün kömürden çekilmesine öncülük eden Avrupalı sigorta şirketleri, petrol ve doğalgaz konusunda da liderliği üstlenerek harekete geçmeli. Allianz, AXA, Munich Re ve Zurich, yatırım portföylerini 1,5°C hedefine uygun hâle getirme güvencesini verdi. Eğer bu hedefe yönelik ciddi yol kat edeceklerse, yeni petrol ve doğalgaz üretmeyi planlayan şirketlere yatırım ve sigorta sağlamayı sonlandırmalılar.”


Öncüler ve geride kalanlar: Amerikan ve Asyalı sigorta şirketleri ile Lloyd’s borsası harekete geçmiyor

Bu yılın karnesi, ivmenin dünya çapında arttığını fakat bölgeler arası büyük farklar olduğunu ortaya koyuyor. ABD’deki sigorta şirketleri, dünya çapındaki emsallerinin gerisinde kalmaya devam ediyor. Chubb ve AXIS Capital’ın ardından geçen yıl Liberty Mutual ve The Hartford da kömüre sağladıkları sigortayı azalttı, fakat bu çekilme politikaları Avrupa’daki öncü sigorta şirketlerinin politikalarına kıyasla önemli ölçüde zayıf. AIG, Berkshire Hathaway, Travelers ve diğer Amerikan sigorta şirketleri ise fosil yakıtlar konusunda herhangi bir şekilde harekete geçmedi. Karnede bulunan 10 Amerikan sigorta şirketinin tamamı iklim hareketine karşı lobi faaliyetleri yürüten kuruluşları desteklemeye devam ediyor.

Doğu Asya pazarı ise yavaş yavaş hareket etmeye başlıyor. Geçen ay Samsung Fire & Marine, kömürü sigortalamayı bırakacağını bildiren ilk Asyalı sigorta şirketi oldu, fakat bu karar ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Japonya’nın üç büyük sigortacısı olan Tokio Marine, Sompo ve MS&AD ile Çin’den Ping An, sigortalamaya ilişkin çok temel kısıtlamalar açıklamış olsalar da kömürü sigortalamaya devam eden başlıca firmalar arasında bulunuyor.
Avrupa'da ise Lloyd's of London, kömürü sigortalamaya devam eden son büyük sigortacı. Lloyd’s, merkez fonundaki yatırımlarından kömürü çıkarmış olsa da borsasının %97’sini oluşturan doksandan fazla üye sendikaya herhangi bir talimatta bulunmayarak kömür için büyük bir sigorta kaynağı olmaya devam ediyor.

SumOfUs Kıdemli Kampanya Danışmanı Flora Rebello Arduini: “Lloyd's of London ve üyeleri, dünyanın en yıkıcı fosil yakıt projelerinden bazılarına sigorta ve yatırım sağlıyor. Avrupa’daki meslektaşları iklim hareketine öncülük eder ve kömürden çekilirken, Lloyd's başka hiç kimsenin sağlamayacağı sigortayı sağlamak için devreye girdi. Yok olmaya yüz tutmuş ve yıkıcı bir endüstri için son çare olmaya çalışmak bir gurur kaynağı olamaz. Lloyd’s, iklim tahribatına neden olan bu gidişatı durdurmalı.”

Karne, 30 lider sigorta şirketinin faaliyetlerini sıralıyor. Bu sıralama, şirketlerin fosil yakıtlara yönelik sigortalama ve yatırım politikalarını toplu olarak değerlendirip puanlayarak gerçekleştirildi. Bu puanlamanın temel aldığı veri ise 20 şirketten gelen anketin yanıtları ve halka açık verilerden oluşuyor.

Bu veriler ve değerlendirmelere göre:

Sigortalama: AXA ve Swiss Re, fosil yakıt sigortalamayı sonlandırma konusunda lider şirketler oldu. Bu şirketleri Hannover Re, Zurich ve Munich Re izledi. Bu şirketlerin politikaları hem kömürü, hem de katranlı kumu kapsıyor. Öte yandan AIG, Berkshire Hathaway, Lloyd’s, Sinosure, Travelers ve W.R. Berkley, herhangi bir kısıtlama olmadan kömürü sigortalamaya devam ediyor.

Yatırımlar: SCOR ve AXA, yatırımları sonlandırma konusunda başı çeken şirketler oldu. Bu iki şirketi Swiss Re, Allianz ve Zurich izledi. Allianz hariç diğer öncü şirketlerin planı kömürün yanında katranlı kumu da içeriyor. Bazıları ise yeni proje planlayan herhangi bir şirkete yapılmış yatırımı hesaba katmıyor. Bu raporda değerlendirilen diğer 16 sigorta şirketinin kömüre yatırımı sonlandırma konusundaki politikaları daha az kapsamlı ve 9 şirket de kömüre yatırım yapmaya devam ediyor.

Öncü iklim faaliyetleri: Legal & General, diğer öncü iklim faaliyetleri alanında en yüksek puanı elde etti. Bu kategori, sigorta şirketlerinin öncelikle 1,5 °C iklim hedefine yönelik taahhütlerini ele alıyor. Aviva, Zurich, Munich Re, QBE ve AXA, bu kategoride yüksek puan alan diğer şirketler oldu. 10’u karnedeki tüm ABD şirketleri olmak üzere 13 sigorta şirketi, iklim hareketine karşı lobi faaliyetleri yürüten kuruluşları destekledikleri için negatif puan aldılar.

Karneye bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz (İngilizce): insurance-scorecard.com

Daha fazla bilgi için bu adreslerden iletişime geçebilirsiniz (İngilizce):

Camilla Schramek [email protected] +45 50 22 92 88
Will Vowell [email protected] +44 (0) 7532 044844
David Mason [email protected] +44 (0) 7799 072320


Insure Our Future Hakkında
“Insure Our Future” (Geleceğimizi Sigortala) kampanyası, sigorta şirketlerine kömür, katranlı kum, petrol ve doğalgaza sağladıkları yatırım ve sigortayı sonlandırma çağrısında bulunan ve sivil toplum kuruluşları ile sosyal hareketlerden oluşan bir küresel ağdan oluşuyor. Bu kampanya, 350.org, ClientEarth (Birleşik Krallık), Foundation Development YES - Open-Pit Mines NO (Polonya), Friends of the Earth France (Fransa), Greenpeace, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (İspanya), Japan Center for a Sustainable Environment and Society (Japonya), Market Forces (Avustralya), Rainforest Action Network (ABD), Re:Common (İtalya), Solutions for Our Climate (Kore), The Sunrise Project (Avustralya) and Urgewald (Almanya) dahil birçok kuruluş tarafından destekleniyor.


[1] Geçişin yönetilmesi, Madencilik Risk Değerlendirmesi (Eng) 2020, Willis Towers Watson, Sept 2020
[2] Uygulamada, kömüre yönelik birincil sigorta pazarının% 12.9 'undan çok daha fazlası kısıtlamalarla sağlanmaktadır. , Kömür dışlama politikaları olmayan sigortacıların bile çoğu artık sektörde aktif değil.
[3] TheCityUK, Birleşik Krallık Fon Yönetimi, Nisan 2018 (endüstrinin küresel varlıklarını 2016 sonunda 24 trilyon dolara çıkar mevcut en son tahmin).
[4] Geçişin yönetilmesi, Madencilik Risk Değerlendirmesi (Eng) 2020, Willis Towers Watson, Sept 2020
[5] Bkz. Http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions. Rakamlar, arazi kullanımı değişikliklerinden kaynaklanan emisyonları içermemektedir.
[6] 1.5 ° C Küresel Isınma, Politika Yapıcılar için Özet, IPCC, 2018. Uygun karbon yakalama ve depolama olmadan, 2030 yılına kadar tüm fosil yakıtların kullanımında keskin düşüşler yaşanmalıdır.
Etiketler: SİGORTA, FOSİL
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
Sigorta şirketleri fosil yakıtlardan uzaklaşıyor