Tarsim primlerine belirlenen risklerde yüzde 50 destek

2019 yılında, sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak

  • İçerik
  • Yorum
  • Yayınlanma: 27.11.2018 - 07:54
    Son Güncelleme: 14.07.2020 - 06:04

Cumhurbaşkanlığının Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2019 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Belirlenen riskler için 2019 yılında, sigorta priminin yüzde 50'si oranında prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar göre, teminat altına alınacak ürünler ve riskler şu şekilde belirlendi:

"Bu Karar kapsamında bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ek riskleri dolu paketi halinde verilir. Bu sayılan risklere ilave olarak, isteğe bağlı olmak üzere
a) Açık alanda yetiştirilen meyveler için don riski,
b) Meyve bahçeleri ile bağlarda dolu ağı, örtü ve destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünler, meyve ağaçları, asmalar ve fidanlar için dolu ağırlığı ve taşıt çarpması
riskleri,
c) Yaban domuzunun tarla ürünlerine, sebzelere ve çilek ürününe verdiği zararlar,
ç) Kiraz, incir ve üzüm ürünlerinde yağmur riski, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(2) Meyve ağaçlan ve asmaların kendileri ile fıdanlannda, paket halinde dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, taşıt çarpması, kar ağırlığı, sel ve su baskını riskleri ile yaban domuzunun
sadece fidanlara verdiği zararlar, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları
Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(3) İlçe bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşın nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından
teminat altına alınır.

(4) Seralar için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını ile taşıt çarpması, kar ve dolu ağırlığı ek riskleri paket halinde ilgili genel şartlar ile tarife ve
talimatlar kapsamında Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, sera ve ürün bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(5) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı büyükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık ve terör riskleri ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından
teminat altına alınır.

(6) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı küçükbaş hayvanlar için ölüm riski ve ek olarak isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(7) Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı, kapalı sistemde üretim yapılan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları ile açık ve yarı açık sistemde yetiştirilen kümes hayvanları için ölüm riski ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(8) Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünleri için ölüm riski ile kafes ve ağlar için kazalar, predatör saldırısı, fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri ilgili genel şartlar ile tarife ve
talimatlar kapsamında Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı olan işletmelerin mevcut tesis, işletme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından teminat altına alınır.

(9) Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı aktif (arılı) ve plakalı kovanlar için fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, taşıt çarpması, nakliye ile vahşi hayvan saldırısı riskleri ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında mevcut tesis, iş etme ve yetiştiricilik bilgileri dikkate alınarak, Tarım
Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınır.  

(10) Risk incelemesi sonucunda, Tarım Sigortalan Havuzu tarafından sigortalanması uygun görülmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler sigorta edilmez.

(11) Tarım Sigortaları Havuzu tarafından sigorta edilmeyen tesisler, işletmeler, ürünler ve riskler ile ilgili genel şartlar, tarife ve talimatlarla kapsam dışı bırakılmış haller ve kayıplar, 14/6/2005
tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 17 nci maddesindeki uygulama yılında yer alan riskler arasında sayılmaz."

Açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme evresinin don riski kapsamına alınması, risk maliyetindeki artışlar ve çiftçinin ödeyeceği prim de dikkate alınarak, verilen prim desteğine ilave olarak, sadece don riski primine bu desteğin 1/3?ü oranında ek prim desteği Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.

İlçe bazlı kuraklık verim sigortasında ise sigorta priminin % 60'ı oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanacak.
Bitkisel ürün sigortaları tarife ve talimatları kapsamındaki standart müşterek sigorta seçeneği için verilecek prim desteği, 2 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen oranlara göre
hesaplanacak. Müşterek sigorta seçeneği için verilecek prim desteği her halükarda standart müşterek sigorta seçeneği için hesaplanacak prim desteğini geçemeyecek.

-Meteorolojik veri paylaşımı..

5363 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi çerçevesinde, tarım sigortalarında teminatların geliştirilmesi, risklerin değerlendirilmesi, aktüerya ve hasar tespit çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük ve/veya aylık meteorolojik verileri, Tarım Sigortaları Havuzu ile bilgisayar ortamında ücretsiz olarak paylaşılacak.

Cezai hükümler

Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak, hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında, ödemeyi sağlayan belgeleri düzenleyen gerçek ve
tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaklar.5363 sayılı Kanun ile belirlenen sigorta primi destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.Karar 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girecek.Etiketler: Tarsim, risk, prim desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
Tarsim primlerine belirlenen risklerde yüzde 50 destek