Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili sigorta sektöründe özel bir düzenlemeye ihtiyaç var!

Türkiye Sigorta Birliği Genel Koordinatörü Sevgi Unan, sigortacılıkta kişisel bilgilerin toplanması, işlenmesi ve paylaşılması konusunda sektörü değerlendiriyor. Gündem Toplantıları #4 | KVKK