Amaç kurumları yıpratmamak çünkü hedefler ortak

SEDDK göreve başlayalı henüz bir yıl olmadı. Bu dönemde Kurul, neleri yaptı neleri atladı? SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, yaptıklarını anlattı, önümüzdeki dönemde "Daha şeffaf, daha öngörülebilir bir regülasyon süreci ve çağın gereklerine uygun denetim anlayışı olacak" dedi. İşte Kurul'un 8 aylık karnesi... 

///////////////

Bankacılık sektörünün üst kurulu BDDK, (Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurulu) 2001 yılında kuruldu…

Sigorta sektörünün üst kurulu SEDDK, (Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu) ise 2019’un sonunda. Yani tam 20 yıl sonra…Bu da sektörün mü ayabı yoksa yılldardır sektörü yöneten bürokratların mı, ya da siyasilerin mi, o da ayrı bir tartışma konusu

Son beş yıldır konuşuluyordu. Nihayet geçen yıl kuruldu. Daha sonra ise üyeleri oluşturuldu.

Sigorta sektörünü az ya da çok bilen, sektörde bir şekilde bulunan, görev alan, hele de kamuda uzun yıllar çalışmış sigortadan anlayan herkesin gözü, kurul başkanlığındaydı.

Bir süre isimler havada dolaştı, Ahmet olacak Mehmet olacak derken, Kurul Başkanlığı’na Türker Gürsoy atandı. Gençti ama Hazine kökenliydi, Sigorta Denetleme Kurulu’nda görev yapmıştı, kamu adabını bilirdi.

Sonra özel sektöre geçti, bir şirkette genel müdür yardımcılığı bir şirkette de genel müdür olarak görev aldı. Kısacası yaşı genç olmasına karşın özel sektör tecrübesi de vardı.

Özel sektörden emekli, özel sektörde görev yapanlarla kamuda çalışanları harmanladı kendine göre kurul üyelerini seçti.

Kısacası SEDDK 2019'un Ekim ayında, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kuruldu ve Mayıs 2020'de de Kurul üyeleri atamasıyla da kurul resmen göreve başladı.

Mart 2020’de Türkiye’de de etkisi görülmeye başlanan Covid 19 pandemisiyle birlikte kurumların şirketlerin uzaktan çalışmaya geçtiği, zorlu bir sürecin içinde göreve başladı.

Evet, dönem kötüydü. Bir yanda pandeminin etkisi atlatılacak, bir yanda da sektörün kuruldan beklediği kararlar alınacak, bir taraftan da Ankara memnun edilecekti…

Sektör bir yandan pandeminin getirdiği zorluklarla baş etmeye çalışırken, bir yandan da geride kalan yılda iki büyük depremin acılarını yaşadı.

Sigorta sektörü bu depremlerde üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirme yolunda hızla aksiyon aldı. Acıların sarılması yönünde çok önemli işlere imza attı.

Evet, kurulalı 1 yıl oldu. Kurul üyeleri atanalı 8 ay. Kurul bu süreçte neler yaptı?

SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, "Pandemi şartlarına rağmen büyük bir emek ve özveriyle önemli işlere imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz" deyince; biz de geçmiş 7 ayı mercek altına alalım yapılanları ve yapılamayanları yazalım dedik. Yazarken de SEDDK Başkanı Türker Gürsoy’un Sigorta Haftası’nda yaptığı konuşmayı referans aldık. 

Gürsoy, "Geride kalan bu kısa süre içinde öncelikle eksiklikleri ve sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek yola koyulduk" diyor. Peki, neydi eksiklikler?    

Kurul olarak başta sigortalılar ile katılımcılar olmak üzere sektördeki paydaşların hak ve menfaatlerinin korunmasını, piyasa disiplininin piyasa dinamikleri içinde sağlanmasını ve finansal istikrarı çok önemsiyor. Bu da her fırsatta vurgulanıyor.

Sektörün en büyük sorunu, şirketlerin sermaye sorunlarıydı. Çok küçük sermayelerle sigorta şirketleri kuruluyor, sonra bu şirketler haksız fiyat rekabetine giriyordu. Sektörün dengesi alt üst oluğuna çok şahit olduk.

Her önüne gelen trafik sigortası kesiyor, şirketin nakit akışı bozulunca da şirketler Güvence Hesabı’na devrediliyordu. Bunun faturasını da kamu ile birlikte sermayesi güçlü olan özel şirketler ödüyordu.

SEDDK, bu yönde ilk adımını attı. Asgari kuruluş sermayesi tutarlarını üç katına çıkardı. Tüm branşlarda sigorta ruhsatı almak için asgari sermaye zorunluluğu 120 milyon liraya yükseltildi. Yeterli mi? Değil, ama ilk aşamada oldukça önemli bir adım.  

Önümüzdeki yıllarda sektörün en çok konuşulan konusu olacak TFRS 17 için başlangıç düğmesine basıldı. Uzun soluklu çalışma sürecini başlattı. Konusu açılmışken yine önümüzdeki dönemde Solvency II sermaye yeterlilik rejimine geçiş konusu da önemli gündem maddelerinden bir. Sermaye yeterlilik rejimi açısından geçiş süreçlerini Türkiye ve sektör gerçeklerini dikkate alarak hassas bir şekilde yönetmeyi hedefliyor. 

Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasından kaynaklı finansal tablolardaki negatif durumların düzeltilebilmesine imkan sağladı.

Bu konuların yanı sıra dijitalleşmeyi de göz önünde bulundurarak mesafeli satışlara ilişkin olarak uygulamadan gelen talepleri de dikkate alarak yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandığını biliyoruz, yakın zamanda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Trafik sigortasındaki belirsizlikleri ortadan kaldırıyoruz

Pandemi süreci gözetilerek 2021 yılında uygulanacak zorunlu trafik sigortası primlerinde ilave bir artışa gidilmeksizin tavan prim uygulamasının devamına karar verildi.

Ayrıca Sigortacılık Kanunu ek 6’ncı maddesiyle getirilen sigorta tazminatı alacaklarının diğer kişiler tarafından takibi, tahsili ve bu kişilere devrine yönelik kısıtlamaların sigortacılık sektöründe yarattığı tereddüt ve uygulamada ortaya çıkan sorunları ortadan kaldıracak düzenlemeye gidildi.

Ayrıca, geçtiğimiz yılın Ekim ayındaki Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınarak trafik sigortasına ilişkin kanun taslağı TBMM Plan Bütçe ile Adalet Komisyonlarından geçti ve kısa süre içinde TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşmasını bekliyoruz. Böylelikle sektörün önündeki en önemli belirsizliklerden biri çözüme kavuşmuş olacak. Burada da sigortalılar ile katılımcılar olmak üzere sektördeki paydaşların hak ve menfaatlerinin korunması yönünde çaba gösterildiği söyleniyor.

Özel Riskler Yönetim Merkezi kuruldu

Başta reel sektörün karşı karşıya kaldığı bazı riskler olmak üzere nükleer riskler gibi özellik arz eden veya sigortalanmasında kamu menfaati bulunabilen birtakım risklere gerek yurt içinden gerek uluslararası piyasalardan sigorta veya reasürans teminatı bulunmasında güçlük çekiliyordu.

Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) ile Devlet Destekli Alacak Sigortası (DDAS) ile Maden

Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası ve Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası mekanizmalarının yanı sıra ileride bu kapsamda ihtiyaç duyulacak diğer risklerin tek bir çatı altında toplanması, bu yapıya bir tüzel kişilik kazandırılması suretiyle kurumsallığın sağlanması hedefleniyor.

Ayrıca sigorta havuzlarımızın kendi aralarında reasürans işbirliğini sağlayarak yurtdışına ödenen primlerin yurtiçinde kalması amaçlanıyor. Diğer taraftan, ÖRYM’nin tüzel kişiliğe kavuşmasıyla DDAS’ın da penetrasyonunun önemli ölçüde artacağına ve bu ürünün yaygınlaştırılması sayesinde KOBİ’lerimizin finansmana erişiminin kolaylaşması açısından önemli bir rol oynayacağı da açık.

DASK’ın ödeme kapasitesi artırıldı

Aynı şekilde afet sigortaları açısından da önemli adımlar atıldı. DASK’ın 2020-2021 reasürans plasman çalışmaları kapsamında, konservasyon ve program kapasitesinin yükseltilmesi ile birlikte büyük bir depremde ödeme kapasitesi 40 milyar TL’ye çıkarıldı.

Ödeme kapasitesinin sadece 3,4 milyar TL’si, devlet tarafından sağlanan hasar fazlası reasürans desteği. Söz konusu desteğe ilişkin 3180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kapasitenin önemli kısmı DASK’ın 20 yıla yaklaşan sürede biriktirdiği fonlar ile reasürans yoluyla sağladığı kaynaklardan oluşuyor. Yine, Resmi Gazete'de yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" ile teminat bedelleri yükseltilmiş, buna karşılık doğrudan yükselen prim tutarlarının pandemi döneminde sigortalılara yansımaması amacıyla prim tutarlarında 2021 yılı için yüzde 10 indirim uygulamasına gidildi. 

Katılım esaslı sigortacılık konusunda çalışmalarımızı hızlandırdık

Kurul tarafından yapılan önemli çalışmalardan biri de katılım esaslı sigortacılık ve bireysel emeklilik konusunda temel altyapıyı kurmaya yönelik mevzuat çalışmaları oldu. Bu çalışmalar ile yeni bir model yaratıldı. Bu yeni model ile katılım sigortacılığı ve bireysel emeklilik sektörünün çok daha hızlı ve verimli şekilde büyümesini sağlanacak.

BES’te milat

Öte yandan kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere 18 yaş altı nüfusun Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına ilişkin Kanun Teklifi, kısa süre önce TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Bu durum BES için önemli bir milat. 2020 yılı sonunda fon büyüklüğünde GSYH’nın yüzde 3.37’sine ulaşan ve 14 Mayıs 2021 tarihi itibariyle 181 milyar TL büyüklüğe ve 13 milyon katılımcıya ulaşan sistem, 18 yaş altındaki nüfusun da sisteme girebilecek olmasıyla büyümesini daha da hızlandıracak.

Aynı yasa ile birlikte ülkemizdeki vakıf, sandık gibi kurumların birikimlerinin de BES'e devrinin yolu açıldı. Bu da sistemin fon büyüklüğü ve katılımcısı sayısını ciddi oranda artıracaktır.

Yine Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeni  bir düzenlemeye gidildi. Yönetmelik değişikliğiyle yılda 6 adet ile sınırlandırılan fon dağılımının sayısı 12’ye çıkarıldı. BES’te dijitalleşmenin ve katılımcıların, kurulacak yeni mekanizma vasıtasıyla diğer şirketlerin de fonlarını portföyüne katabilmesinin önü de açıldı.

Gündemindeki konularda neler var?

Sigorta Tahkim Komisyonu’nun bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirecek düzenlemelerin yanı sıra Sigorta Bilgi Merkezi’nin (SBM) veri paylaşımını düzenleyen ve SBM’nin fonksiyonlarını genişletecek kanun düzenlemeleri gündemimizde. Sigortacılık faaliyetlerinin tüm aşamalarında dijital süreçlerin kullanımına imkan verecek düzenlemelerin yapılması.

Öte yandan artık sermaye yeterliliğinin ötesinde, kurumsal yeterlilik kavramını sektörün gündemine taşınması. Bu amaç doğrultusunda iç sistemlerle ilgili çok önemli bir yönetmelik taslağı hazırlandı. Bu yönetmelik taslağı, iç kontrol, risk yönetimi, aktüerya ve iç denetim fonksiyonlarıyla ilgili, günümüz gereksinimlerini karşılayan çok önemli hususlar içeriyor. Bu yönetmelik yayınlandıktan sonra, sektörün kurumsal yetkinliği ve yeterliliği birkaç basamak birden atlayacaktır. Bu konuda tüm paydaşlardan destek bekleniyor.

Ticari hayatın canlılığını temin etmek için geliştirilen devlet destekli alacak sigortasının geliştirilmesi, kefalet sigortası, bina tamamlama sigortası gibi finansal sigortaların geliştirilmesi ana hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Finansal sigortalarda sektörün önünü açacak düzenlemeler yapmak için çalışmalar devam edecek.  

Tüm bu düzenlemeleri yaparken mevzuatın sadeleştirilmesi yönünde adımlar da atılacak. 

İç sistemler yönetmeliği, mesafeli satış yönetmeliğinin yanı sıra, kısa vadede teknik karşılıklar yönetmeliği ve maden ferdi kaza sigortası uygulamasına ilişkin sektörün ihtiyaçlarına cevap veren düzenleme hazırlıkları da mevcut.  

Trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler olacak

SEDDK, önümüzdeki dönem trafik sigortasında reform niteliğinde değişiklikler yapmakta kararlı. Buna yönelik olarak, zorunlu trafik sigortalarında hizmet kalitesinin yükseltilerek sigortalı memnuniyetinin artırılmasına imkân sağlayacak doğrudan tazmin sistemine ilişkin olarak en iyi dünya uygulamalarını inceleyerek Türkiye için en uygun modelin geliştirilmesini amaçlıyor.

İlave olarak, trafik kuralı ihlalleri sonucu uygulanan sürücü ceza puanları, sürücü belgelerine el konulma süresi gibi risk değerlendirmesinde esas alınabilecek bilgiler göz önünde bulundurularak sigorta skoru hesaplanması projesini, iyi sürücü-kötü sürücü ayrımı yapılabilmesine katkı sağlaması ve sigorta şirketleri tarafından primlerin daha adaletli bir şekilde belirlenmesine imkân sağlaması önemseniyor.

 

Yeni ürünlerin geliştirilmesinin önü açılacak

 

Bunları yaparken Kurul’un sektörden beklentisi ise sektörün ürün çeşitliliğini artırmasını ve sadece zorunlu sigortalara değil, diğer alanlara da yoğunlaşmak…

 

Mevcut ürünlerin yaygınlaştırılması ve yeni ürünlerin geliştirilmesiyle önümüzdeki dönemde sigorta sektöründe penetrasyonun artış potansiyeli olduğunu düşünen Kurul, kendi tarafımızda bu potansiyeli hayata geçirecek düzenlemeler hedefinde çalışıyor. Sektörden de bu potansiyelin gerçekleşmesine dönük adımları hızla atmasını bekliyor.

Yorumlar
Bu habere henüz hiç yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun!


Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Adınız :

Yorumunuz :