Blokzincirin sigorta sektörüne makro ve mikro etkileri

Alanında Avrupa çapında öncülük yapan ve benim de üyesi olduğum İstanbul Blockchain Women bünyesinde bir kitap hazırladık. Kitapta, blokzincirin sigorta sektörüne etkisini makro ve mikro olmak üzere iki perspektiften kaleme aldım. Blokzincir; sektöre marjinal fayda sağlama, Kovid-19 ve iklim değişikliğinin etkilerini absorbe etme, teminat açığını kapatma, penetrasyon oranı ve risk iştahını artırma konularında büyük katkı yapacak...

 

---------------------------

 

İstanbul Blockchain Women (IBW), 2018 yılında kurulan, benim da geçen yıl ağustos ayında katılma fırsatı bulduğum harika bir organizasyon. Blokzincir (blockchain) alanında Avrupa’da bile benzerlerinin 2019 yılının ikinci çeyreğinde ortaya çıktığını dikkate alırsak, ne kadar vizyoner bir oluşum olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

İtiraf etmeliyim ki iş hayatında “kadın” öğesinin öne çıkarılmasına 2016 yılına kadar mesafeli duruyor, kariyerin cinsiyet vurgusu olmadan sürdürülmesi gerektiğini düşünüyordum. Ancak gerek Türkiye gerekse Avrupa’da deneyimleyerek öğrendiğim eşitsizlik bu konudaki bütün fikirlerimi değiştirdi.

İş hayatında yüzyıllardır devam ettirilen geleneklerin değiştirilebilmesi ve “eşit işe eşit ücret” kavramının yerleştirilebilmesi için “kadın” olgusunu vurgulayan daha pek çok oluşuma ihtiyaç var ve yol çok uzun.

İşte bu önemli gerekçelerin de etkisiyle IBW, katıldığım birçok çalışma grubundan daha değerli hale geldi benim için. Bu harika toplulukla son çalışmamızsa bir kitap projesi oldu.

Sigorta sektörü ve blokzincir teknolojisinin olası uygulama alanlarıyla ilgili yazdığım bölüm, her biri ayrı bir yazının konusu olabilecek kadar detaylı incelemeyi hak ediyor. Size kısa bir özetini sunduktan sonra, başlıkların her birine ayrı bir yazıda değiniyor olacağım...

 

Makro: Marjinal fayda, Kovid-19 ve iklim değişikliği

Kariyerimin Almanya’da devam eden bölümünde sigorta sektörüne uygulanabilecek birçok yeni teknolojiyi inceledim, startup’lar ve sektör katılımcılarıyla birlikte değerlendirme fırsatı buldum. Rahatlıkla söyleyebilirim ki blokzincir ve genelinde DeFi, aralarında en kapsamlı ve toptan bir dönüşüme yol açacak olanları...

Bu kabulden yola çıkarak blokzincirin sigorta sektörüne etkisini kitapta makro ve mikro olmak üzere iki perspektiften kaleme aldım.

Makro perspektifte bence blokzincir için verilmesi gereken ilk ve en önemli karar marjinal faydayla ilgili. Henüz geniş uygulama alanları bulamayan blokzincir, yüksek başlangıç maliyetleri gerektiriyor. Sağlayacağı faydanın gerektirdiği efor ve maliyete oranlanarak değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Sigorta ve reasürans sektörlerinde blokzincir kadar etkin olmamakla birlikte benzer uygulamaların örnekleri mevcut. Bu uygulamaların erken aşamada korunarak teknoloji alanında daha bakir süreçlerin dönüştürülmesi akıllıca bir strateji olarak öne çıkabilir.

Makro perspektifte değindiğim diğer iki unsur da Kovid-19 ve iklim değişikliğinin etkileriydi. Küresel salgının gölgesinde kalsa da iklim değişikliği sektör için köklü değişiklikleri tetikliyor ve tetikleyecek. Bu belirsiz döneme sağlam altyapısı ve teknolojik hazırlığıyla giren şirketler geleceklerini garanti etmiş olacak. Risk, dolayısıyla teminat yapılarının değiştiği bir dönemde bu değişime gereken hızda cevap vermek sadece blokzincir ve benzeri teknolojilerle mümkün olacak.

 

Mikro: Teminat açıkları, penetrasyon ve risk iştahı

Mikro perspektifte öne çıkan ve blokzincir desteğiyle uzun yol kat edilebilecek unsurlar ise teminat açığı, penetrasyon oranı ve risk iştahı...

Sektörün her oyuncusunun kendi bünyesindeki kararlarla şekillenen ancak sektör adına büyük önem taşıyan bu üç unsur, blokzincirin sağlayacağı avantajlar (operasyonel maliyetlerde düşüş, daha çok müşteriye ulaşma, fon birikiminde artış, semaye artışı, daha önce teminat altına alınamayan risklerin kapsanması vb) ile hızla değişecek ve hem sektörü hem de ekonomik yapıyı olumlu etkileyecek.

Bunların yanı sıra dilimden düşürmediğim sigortacılık değer zinciri (insurance value chain) çerçevesinde de blokzincirden beklentilerimi sıraladım. Aslında sigorta sektörünü, yarattığı değer ve toplumsal yapıya etkisi açısından finansal sistemin en önemli aktörü olarak görüyorum. Dolayısıyla blokzincir teknolojisinin sigortacılıkta etkin kullanımı, finansal sektörün diğer aktörlerinin ortaya koyacağı değerden daha dönüştürücü olacaktır.

 

“Procrustes Yatağı”nı blokzincir değiştirecek

Son olarak yazımı, sigorta sektörü için sıklıkla kullandığım ve mevcut durumu çok iyi özetlediğini düşündüğüm bir benzetmeyle bitirdim...

Sigorta sektörünün kişiye özel konfigürasyonu şimdilik mümkün kılamayan yapısı, bana “Procrustes Yatağı”nı hatırlatıyor. Evine davet ettiği misafirlerini yatağının boyuna göre keserek kısaltan veya ezerek uzatan mitolojik varlık Procrustes, bütün müşterilerini genelleştirilmiş risk profillerine göre kalabalık gruplara ayıran ve aralarındaki farklılıkların prim bedellerine yansımasına sağlayamayan sigorta ve reasürans şirketlerinin günümüzdeki yapısına benziyor.

Kısacası, daha kişiye özel, gerçek riski doğru fiyatla yansıtabilecek bir sigorta-reasürans sektörü, sadece blokzincir gibi süper etkin bir platform üzerinde var olabilecek.

Yorumlar
Bu habere henüz hiç yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun!


Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Adınız :

Yorumunuz :