Euromoney konferansının ardından...

Sektörün merakla beklediği Euromoney konferansına sigortacılar yoğun ilgi gösterdi. Sektörün karsızlığından dağıtım kanallarına, sunduğu fırsatlardan tehlikelere kadar Türkiye’deki sigortacılığa dair hemen her konu tartışıldı.

Euromoney Seminars ve Reactions Dergisi işbirliğinde, Türkiye Sigorta Birliği’nin tanıtım desteği ile düzenlenen “Türkiye Sigorta ve Reasürans Sektörü Konferansı” sektörün yoğun katılımı ile gerçekleştirildi. Konferansa sigorta ve reasürans şirketlerinin tepe yöneticileri, düzenleyici kurum yöneticileri ve uluslararası şirketlerin yöneticileri Türkiye sigorta pazarının sunduğu fırsatlar ve zorlukları mercek altına aldılar. Konferanstaki sunumlar, Willis Limited şirketi Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yönetici Direktörü Muzaffer Aktaş'ın ortak moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

“Kurallar, kuralsızlıktan iyidir!”
Konferansın açılış konuşmasını yapan Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Ahmet Genç, sigortacılık sektöründeki değişen yasal çerçeve ve gerçekleştirilen önemli yasal değişikler hakkında bilgi verdi, düzenleme altyapısının tamamlandığını ve bundan sonraki adımların arz piyasasında gerçekleştirileceğini vurguladı. Sigorta teminatı bulunamaması ile ilgili çeşitli sektörlerden Hazine Müsteşarlığı'na birçok şikayet geldiğine dikkat çeken Genç, sigorta şirketleri tarafından üretilecek yeni içerikteki ürünlerin önemine ve bu ürünlerin piyasa ile paylaşılma sürecinin hızlı olması gerektiğine vurgu yaptı. Sektörün penetrasyon oranının düşüklüğünün aslında sektördeki yüksek potansiyelin bir işareti olduğunu belirten Genç, dinleyicilerin sorularını da yanıtladı. Genç, sektördeki rekabetin geleceğine ilişkin bir soruya ise, kuralların her zaman kuralsızlıktan daha iyi olduğunu vurgulayarak fiyat rekabetinin büyük sigorta şirketleri için elverişli olduğunu ve öz sermayenin harcanarak piyasadan yüksek bir pay alınabileceğini, bunun bir şirket stratejisi olduğunu belirtti. 

“Düşük faiz ortamına alışın!”
Dünya sigorta devlerinden Allianz SE’nin Batı ve Güney Avrupa Bölgesi Sigortacılık Lideri Dieter Wemmer ise Türkiye sigorta piyasasının uluslararası sigorta piyasalarında konumlandırılması ile bir sunum yaptı. Güçlü Türkiye ekonomisin halen kırılgan bir endüstriyel yapıya sahip olduğunu ifade eden Wemmer, ülke ekonomisindeki büyümenin sürdürülebilir olmasının önemine işaret etti. Sigortacılık sektörünün de bankacılık gibi düşük faiz ortamında yaşamaya alışması gerektiğini vurgulayan Wemmer, sektörün gündeminde olan deprem sigortasına da değindi. Wemmer, İstanbul'da deprem konusunda ciddi bir yoğunlaşma riski olduğunu ve bunun dikkat edilmesi gereken bir işaret olduğunu belirtti. Wemmer, yüksek ekonomik büyümenin, stratejik coğrafi konumun ve iyi eğitimli genç nüfusun Türkiye ekonomisini geleceğe taşıyacak önemli avantajlar olduğunun altını çizdi.

Yeni düzenlemeler gerekli
Konferansın ilk gününün sabırsızlıkla beklenen oturumu ise Axa Holding CEO'su Cemal Ererdi, Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri, HDI Sigorta Genel Müdürü Orhan Arıkçı ve Generali Sigorta Genel Müdürü Mine Ayhan'ın katılımı ile gerçekleştirilen “Ana piyasalarda karlılığın artırılması” başlıklı oturumu oldu. Marsh Türkiye CEO'su Mert Yücesan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda ilk sözü alan Ayhan, sigorta sektörü ile ilgili tespitini "Kral çıplak" olarak ifade etti. Sigorta sektöründeki risk yapısının regülatif değişmelerin hızına yetişmede yaşadığı sıkıntı, Türkiye'de bulunan araç parkının eskiliği ve dolayısıyla kasko ve trafik branşlarında elde edilen zarar, konutların büyük kısmının deprem bölgesinde yer alması Ayhan'ın yaptığı tespitlerden bazıları oldu.
Türkiye sigortacılık sektöründe yer alan aktüerlerin şirketler tarafından verimli kullanılmadığına işaret eden HDI Sigorta Genel Müdürü Orhan Arıkçı ise risklerin gerçekten ölçümlenmemesinin trafik ve kasko ürünlerindeki düşük fiyatlara dolayısıyla yüksek zararlara yol açtığını, gelişen bir sigortacılık piyasası olmasına rağmen sektörün karşılaştığı problemleri çözümlemedeki sıkıntılarını dile getirdi. Sektör genelindeki benzer bakış açılarını yaygın bir hata olarak değerlendiren Eureko Sigorta Genel Müdürü Okan Utkueri ise Solvency II gibi finansal yapıya yönelik düzenlemelerin ve düşen faiz oranlarının Avrupa sektöründe de söz konusu olduğunu ve sektördeki kilit unsurun şirketler arasındaki farklılaşma çabaları olduğunu belirtti. Utkueri, sigorta şirketlerinin benzer portföylere sahip olduklarını ve geleceklerini öngörebilmek için stratejik planlamaya ihtiyaçları olduğuna değindi. Konuşmasında fiyat açısından uygun olmasına rağmen sigorta ürünlerinin tercih edilmeme nedenlerinin belirlenmesi gerektiğini ifade eden Utkueri, Solvency II gibi düzenlemeler ile anapara ve varlık yönetiminin giderek önem kazandığını ve sigorta şirketlerinin cesur davranarak farklılaşmaları gerektiğini belirtti.
Türkiye gibi gelişen piyasaların tümünde benzer sorunların olduğuna dikkat çeken Ererdi ise sektörün gelecek projeksiyonlarının belirlenmesi açısından problemleri olduğunu ve regülatif değişikliklerin çok hızlı gerçekleştirildiğini ifade etti. Sağlıklı bir rekabet ortamının önemine dikkat çeken Ererdi, piyasada gizli bir prim kapasitesi olduğuna ve teknik branştaki yöntemlerin disipline edilmesi gerektiğine işaret etti. Erderdi, gerekli değişikliklerin yapılmaması durumunda şirketlerin karlılığının, sunulan ürün ve hizmet kalitesinin giderek azalacağını sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük reasürans şirketleri Munich Re ve Swiss Re’nin bölge yöneticilerinin katıldığı “Piyasanın kapasitesinin öğrenilmesi” başlıklı oturumda ise Avrupa krizinin reasürans piyasasına etkisi, Türkiye ve bölgedeki reasürans kapasitesi tartışıldı.
Günün önemli sunumlarından bir diğeri ise ACE Group Kıta Avrupası Bölge Müdürü Joseph Clabby’nin Türkiye sigorta piyasasındaki konut ve kaza sigortalarının geleceğine ilişkin değerlendirmeleri oldu. Clabby, Türkiye’nin genç nüfusunu, hızla büyüyen işgücünü ve yatırımcıların artan faaliyetlerini ekonominin güçlü yönleri olarak sıralandı. Bununla birlikte Euro Bölgesi'ndeki finansal kriz, Asya piyasasındaki yavaşlamalar ve Orta Doğu Bölgesi'nde ortaya çıkan belirsizlikler şirketler tarafından göz önünde bulundurulması gereken riskler olarak sıralandı.

Konut ve kaza sigortaları ile ilgili sunumların ardından Türkiye’de büyüyen bankasürans faaliyetleri ve bunun acente kanalına etkisi tartışıldı. Sunumlarda Türkiye bankacılık sektörünün sahip olduğu güçlü yapının aslında sigorta sektörünün geleceği açısından önemli bir gösterge olduğu belirtildi. Akbank Bankasürans Departmanı Yöneticisi Gönül Alpay, sigorta ürünlerinin banka müşterilerinde sadakati arttırıcı bir etkisinin olduğunu ve bankacılık ürünleri ile birlikte tamamlayıcı bir ürün olarak sunulduğunu belirtti. Sigorta sektörünün geleceğinin müşteri bazında farklılaşmanın sağlanmasında olduğunu belirten Alpay, banka ve sigorta şirketlerinin karşılıklı kazan-kazan yaklaşımı ile birlikte hareket edilmesinin önemini belirtti. Oturumdaki konuşmacılardan Ageas Avrupa CEO'su Steven Braekeveldt ise sigorta bilincinin geliştirilmesi için gerçekleştirilen eğitimlerin sektör açısından önemli bir gösterge olacağını ve müşteri deneyimlerinin öneminin ilerleyen süreçte artacağını ifade etti. Sunumlarda ürün çeşitliliğinin ve yeni ürünlere cesurca yaklaşmanın önemi belirtilirken teknolojik altyapının yeterliliğinin, alternatif dağıtım kanallarındaki çeşitlendirmenin iyi bir müşteri deneyimi ile sonuçlandırılması gerektiğinin altı çizildi.
Birinci günün son oturumunda ise Türkiye'deki dağıtım kanallarının değişen özellikleri ve komisyoncular, acenteler ve sigorta şirketleri arasında değişen dinamikler konuşuldu. Türkiye Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Basri Batıkarayel, sektörde öne çıkan İslami sigortacılık ürünlerine, mikro sigortacılık ürünlerine, sigortacılık ürünlerinin internet veya e-ticaret kanalları ile müşteriler ile buluşturulmasına, dağıtım kanallarının çeşitlendirilmesine ve sosyal medyanın artan önemine dikkat çekildi. Aviva Sigorta Direkörü Maurizio Pescarini ürünlerin basitleştirilmesinin ve müşteri odaklı yaklaşımın sektör açısından önemine dikkat çekti. TSB Genel Sekreteri Erhan Tunçay ise gerçekleştirilen regülatif düzenlemeler ile acente yapılarında önemli değişiklikler olacağına, acentelerin birleşmeye ve verimli çalışma yapılarına açık olmaları gerektiğine işaret etti.

Bertagna: “Türkiye ile planlarımız uzun vadeli”
Konferansın ikinci günü Willis Limited şirketi Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yönetici Direktörü Muzaffer Aktaş'ın açılış konuşması ile başladı. İkinci günün sabırsızlıkla beklediğim sunumlarından biri de Llyods Güney ve Doğu Bölgesi Başkanı Enrico Bertagna’nın sunumuydu.  Konuşmasında sigortacılık sektörünün gelişen Türkiye ekonomisine katkısı değerlendiren Bertagna, sigorta şirketlerinin varlıklarının arttırılmasının, varlıkların doğru ve efektif bir şekilde yönetilmesinin değişen piyasa ve global ekonomik koşullardaki öneminin altını çizdi.
"İstanbul Finans Merkezi" projesinin önemine değinen Bertagna projenin başarısının dünya standartlarında bir altyapıyı ve Türkiye'nin stratejik ve demografik önemine katkı sağlayacağını ifade etti.
Gelişen piyasaların gelişmiş piyasaların deneyimlerinden çok şey öğreneceklerini belirten Bertagna, Lloyds gibi global şirketlerin uzun tarihleri ve artan teknik branş bilgi ve tecrübelerini, gelişen piyasalara aktardıklarının altını çizdi. Lloyds'un Türkiye sigortacılık sektörü için gelecek planlarına dair bir soruya karşılık Bertagna, Türkiye sigortacılık sektörünün gelişimi için Llyods tarafından gerçekleştirilen çalışmaların devam edeceğini, Lloyds'un sahip olduğu bilgi birikimini Türkiye ile paylaşacağını ve planlarının çok uzun dönemlere yayıldığını ifade etti. Sektörde Lloyds ismi ile faaliyet lisansı alarak yer almalarının söz konusu olduğunu ancak gerçekleştirecekleri tek aksiyonun bu olmayacağını vurgulayan Bertagna, Lloyds markasının ve ürünlerinin pazarlanmasının da gerçekleştirecekleri aksiyonlar arasında yer alabileceği ifade atti.
Bertagna’nın oturumunun ardından, Akıllı Yaşam Dergisi 15’inci sayısında da detaylı bir şekilde incelenen Türkiye’deki kredi sigortaları masaya yatırıldı. Coface Sigorta Genel Müdürü Belkıs Alpergun, Euler Hermes Sigorta Genel Müdürü Özlem Özüner ve Atradius Credi Sigortaları Ülke Müdürü Taner Işık’ın katıldığı oturumda yenilenen çek kanunu ile bu alandaki kredi riskinin artmasının, piyasada alternatif ürün bulmada yaşanan sıkıntıların kredi sigortalarının gelişimini hızlandıran etkenler olduğu ifade edildi.

Zurich Sigorta Teminat ve Politik Riskler Birimi Müdürü Emre Şerifoğlu ise önemi gün geçtikçe artan politik risk sigortalarıyla ilgili bir sunum yaptı. Şerifoğlu, yatırımın yapıldığı ülkedeki yatırımların mahsur kalmasının, döviz transferlerindeki kısıtlamaların, kamu borçları veya garantilerinin ödenmemesinin, garanti mektuplarının haksız yere çağrılmasının veya parasal zarara sebep olan şiddet olaylarının ortaya çıkmasının politik risk kavramı içerisinde değerlendirildiğini ifade etti.

Günün merakla beklenen bir başka sunumu ise Axa Sigorta COO'su Ali Erlat tarafından sigortacılık sektörünün önemli gündem maddesi olan kasko ve trafik branşlarında karlılık konusunda gerçekleştirildi. Erlat, 2002 -2011 yılları arasındaki 4.5 kat artan prim üretimi karşısında hasar ödemelerinin 10 kat arttığını belirtti ve ortalama primlerin Avrupa piyasasına göre düşüklüğünü vurguladı. Sektörde kısa vadeli bir yaklaşım yerine uzun vadeli ve aktüeryal hesaplamalara dayanan bir bakış açısının olması gerektiğini belirten Erlat, mevzuatın çok hızlı değiştiğine dikkat çekti. Erlat, sektör oyuncularının öncelikli görevinin ise branşı karlı hale getirmek olması gerektiğinin altını çizdi.

Tamamlayıcı sağlık sigortası penetrasyonu artıracak
İki günlük konferansın son gündem maddesi ise sağlık sigortaları oldu. Oturumda konuşan Yapı Kredi Sigorta Sağlık Hasarları Yöneticisi Müge Sarıbayraktar, sağlık sigortalarının gelişimine, sağlık sektöründe gerçekleştirilen iyileştirmelerin sağlık sektörüne olumlu etkilerine ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının önemine dikkat çekti. Ergo Sigorta Sağlık Birim Direktörü Cem Köylüoğlu ise sağlık sigortaları ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaları özetledi.


 

Yorumlar
Bu habere henüz hiç yorum yapılmamıştır, ilk yorum yapan siz olun!


Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Adınız :

Yorumunuz :