Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 10 / 22 )

Çalışan kişi verem olduysa işten çıkartılabilir mi?

Başka kişilere geçme olasılığı bulunan hastalıklar bulaşıcı hastalıklardır. Her bulaşıcı hastalık, işverene işçinin sözleşmesini feshetme hakkı vermemektedir.