Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 11 / 22 )

Bulaşıcı hastalığın, tedavi edilemeyecek nitelikte olması, işin niteliğiyle bağdaşmaması ve bu durumun sağlık raporuyla ispatlanması gerekmektedir. Örneğin, verem bulaşıcı bir hastalık olmasına rağmen, tedavi edilemeyecek nitelikte olmadığından işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyecektir.