Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 12 / 22 )

Sık sık hastalanma fesih sebebi sayılır

Çalışanın hastalığına ilişkin rapor süresi bildirim süresi artı 6 haftayı aşmamakla birlikte işin yürütümünü önemli ölçüde engelleyecek noktaya geldiyse, çalışan sık sık rapor alıyorsa, işveren bildirim sürelerine uymak şartıyla iş sözleşmesini yine de feshedebilecektir.