Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 17 / 22 )

Buna bağlı olarak, HIV taşıyıcısı olan kişi AIDS hastası olur ve hastalığı nedeniyle rapor süresi bildirim süresini altı hafta aşarsa iş akdi haklı nedenle feshedilebilecektir. Aynı şekilde, verem hastası kişinin hastanede yatması gerekip de bu süre bildirim süresini altı hafta aşarsa iş akdi haklı nedenle feshedilebilecektir.