Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 18 / 22 )

Sahte rapor getiren tazminatsız çıkartılır

Kişinin hasta olmadığı halde rapor alması ve aldığı raporla bağdaşmayan bir yerde olduğunun ispatlanması halinde, işveren işçinin iş sözleşmesini derhal feshedebilecek ve tazminat ödemekle yükümlü olmayacaktır.