Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 19 / 22 )

Bu durum esasen sağlık nedenine dayalı bir fesih olmayıp, çalışanın işvereni aldatması nedeniyle, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılığa dayalı bir fesihtir.