Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 20 / 22 )

Çalışan kıdem tazminatı da alamayacaktır. Yargıtay da zaman zaman verdiği kararlarda, bu durumu değerlendirmektedir. Örneğin, kişinin hastalık nedeniyle rapor aldıktan sonra tatile gitmesini tazminatsız derhal fesih nedeni saymaktadır.