Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 21 / 22 )

Fakat her durumda kişinin seyahat etmesi işvereni aldatması anlamına gelmeyecektir.