Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 22 / 22 )

Örneğin hasta olduğu için, bakım amacıyla başka şehirdeki ailesinin yanına giden kişinin durumu derhal fesih nedeni oluşturmayacaktır. Her somut olayın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.