Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 4 / 22 )

Hastalığın sebebi

İş Kanunu’na göre işçinin sağlığının bozulması eğer işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşantısından yahut içkiye düşkünlüğünden ise, bu durumda işveren iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.