Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 5 / 22 )

Böyle bir fesih için, devamsızlığının ardı ardına 3 iş günü veya 1 ayda 5 iş gününden fazla sürmesi gerekir. Sağlık raporunda kişinin aşırı alkol almasından alkol komasına girdiği yazıyorsa ya da kişi uyuşturucu kullanıyorsa bu durumda fesih olabilir.