Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 6 / 22 )

Tedavi edilemeyecek bir hastalık ise...

İşveren, eğer işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğunu ve iş yerinde çalışmasının sakıncalı olduğunu sağlık kurulu raporuyla saptarsa, bu durumda da haklı nedenle işçinin iş sözleşmesini feshedebilir.