Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 7 / 22 )

İşçinin tedavi edilemeyecek hastalığa yakalanması tek başına iş sözleşmesinin feshi için yeterli değildir.