Sağlık nedeniyle işten çıkarmada kıdem tazminatı ödenir

( 9 / 22 )

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir kararda, HIV taşıyıcısı olan kişinin iş yerinde yapabileceği başka bir iş olup olmadığının araştırılması gerektiği, sırf bu duruma bağlı olarak doğrudan fesih uygulanmasının haklı kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır.