2015 Sigorta sektörü analizi

( 3 / 9 )

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»

Riskler ve fırsatlar

Tahminlerimize göre sektörün net hasar prim oranı %70-72 bandında yer almaya devam edecek. Aynı zamanda Avrupa’daki hayat-dısı sigortacılık sektörleri ortalaması olan bu düzeyleri sürdürülebilir olarak kabul ediyoruz. Ancak poliçe karlılığında iyileşme kaydedilebilecek bir diğer alan da faaliyet giderleri ve verimlilik artışları olacaktır. Sektörün aracılık/acente giderleri prim üretiminin %15-16’sı düzeyinde bulunurken diğer faaliyetlere ilişkin giderlerle ilgili oranlar yavaş da olsa iyileşme kaydediyor. Özellikle sektörün son birkaç yıldır aracılık maliyetleri dışındaki diğer alanlarda verimlilik artısı için çalıştığını belirtelim.
Motor branşlarında verimliliği artırmak üzere 2015 yılında “Oto Sigortaları Projesi” baslığı altında yeni tedbirler uygulamaya alınacak. Bu segmentte "Doğrudan Tazmin Sistemi" (trafik kazalarında zarar gören araç sahiplerinin karsı tarafın sigorta şirketine başvurmak yerine hasarı kendi şirketinden almasına imkân tanıyacak uygulama), "Yedek Parça ve Özel Servis Sertifikasyonu", "Sigorta Suistimali ile mücadele" ve "Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplanmasının Standartlaştırılması" (bedeni hasarlı trafik kazalarıyla ilişkili) seklinde dört yeni proje üzerinde çalışılıyor. Bizce bu projeler orta vadede sektörün karlılığını destekleyecek adımlar olarak görülmeli. Kısa vadede ise uygulamaya yönelik aksaklıklar veya geçiş süreci maliyetleri nedeniyle sektörün karlılığında dalgalanmaya neden olabilir. Özellikle doğrudan tazmin sistemi gibi benzer uygulamalar çevresel Avrupa ülkelerinde de ilk kez hayata geçirilirken kısa vadede olumsuz sonuçların görüldüğü örnekler oldu.

Kategorideki Diğer Foto Haberler