2015 Sigorta sektörü analizi

( 4 / 9 )

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»

Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortacılıgı:
Devlet katkısına ragmen çıkıslar halen sorun

Türkiye, bireysel emeklilik sisteminde zorunlu katılım esasının yer almadıgı dünya üzerinde az sayıda ülkeden biri. Kamu emeklilik sistemi bunun yerine bireylerin istege baglı olarak tercih edebilecekleri belirlenmis fayda esasına dayalı bir sistemle desteklenmektedir. Türkiye son iki yılda yeni devlet katkılı bireysel emeklilik sistemini tecrübe ediyor. Katılımcıların sistemde geçirdikleri süreyi uzatmak amacıyla bir diger düzenleme de sirketlerin katkı payı ve toplanan fon üzerinden yaptıkları kesintilerin azaltılması oldu. Devlet katkılı sistem ile hem toplam fon büyüklügü hem de katılımcı sayısında güçlü artıs devam ediyor. Kamu sermayeli ve katılım bankaları istirakleri sistemdeki diger oyunculardan pazar payı çalarken sektördeki büyümeyi de destekliyorlar.

Diger yandan sisteme yeni girenlerin katkı payları oldukça düsük düzeylerde basladıgı için özellikle fon isletim kesintilerinin düsürülmesiyle sirketlerin katılımcı basına karlılıkları da ötelenmis oluyor. Ancak hanehalkı tasarruf oranının düsük tek haneli sayılarla ifade edildigi ve hanehalkı borçlulugunun hızlı arttıgı ülkemizde bu durumu olagan bir sonuç olarak görüyoruz. Bizce hanehalkının davranısları, kadınların isgücüne katılımının düsük ve net emeklilik gelirinin çalıma hayatı gelirine çok yakın olusu gibi etkenler bireysel emeklilik sistemindeki katılımcı sayısı için dogal bir bariyer olusturuyor. Bu nedenle yetkililer, sisteme otomatik katılımı getirecek düzenlemeler üzerinde çalısıyor. Böylece yeni çalısmaya baslayan biri sisteme otomatik olarak katılırken sistemdeki devamlılıgına kendi karar verebilecek. Önceki bireysel emeklilik sisteminin en büyük sorunu sistemden çıkısların yüksek olusu ve agırlıklı olarak ilk yıllarda gerçeklesmesiydi. Katılımcıların sistemdeki ortalama ömrü üç yıl kadardı. Yeni sistemde devlet katkısının belirli süre sistemde kaldıktan sonra kazanılıyor olması ile sistemden çıkıslarda yavaslama olmasını bekliyorduk. Ancak 2014 yılının ilk dokuz ayındaki sektör verilerini inceledigimizde yeni katılımların artarken sistemden çıkısların da azalmadıgını gördük. Ayrıca belirtelim ki yeni sistem henüz bir mali kriz veya issizlik oranında ciddi bir artıs ile test edilmedi. Sektörün tecrübesine göre sistemden çıkısların temel nedeni katılımcıların ani nakit ihtiyaçları olmakta. 2008 – 2009 dönemindeki çalkantılı dönemden bu yana hanehalkı borçluluk oranının üç kat arttıgını da belirtelim.

Kategorideki Diğer Foto Haberler