Tamamlayıcı sağlık sigortası önemli

( 2 / 8 )

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Şirketler ve sağlık kuruluşları birlikte bir sistem oluşturmalı
Allianz Türkiye CEO’su Solmaz Altın, tamamlayıcı sağlık sigortasının sektörü olumlu yönde etkileyeceğine inandıklarını söyledi.

Allianz Türkiye CEO’su Solmaz Altın,  Türk Ticaret Kanunu’na ilave olarak Sağlık Sigortaları Genel Şartları’nın güncel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yeniden yazılmasının önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inandıklarını söyledi.  Altın, “Bu çerçevede yapılacak bir takım düzenlemeler ile sektörel disiplinin arttırılması, sigortalı ve sigorta şirketleri arasında doğabilen bir takım ihtilafların önüne geçilmesi sağlanarak güven hissinin daha geniş kitlelere iletilmesi sağlanabilir” dedi.
Allianz Türkiye olarak hedeflerinin bir bireyin veya bir ailenin, temel sağlık giderlerinin en ekonomik şekilde giderilebileceği, bunun yanı sıra isteğe bağlık olarak ek teminatlar ve çapraz poliçe olanaklarının sunulduğu kompakt teminat paketlerini yaygınlaştırmak olduğunu belirten Altın,  “Sağlık Sigortası Poliçesi ürünlerinin gerek bireysel gerekse kurumsal ihtiyaçları karşılamaya yönelik kapsamlı sigorta paketleri içermesi, bunlara ilave olarak temel alan ihtiyaçları gözeten ancak kişinin ekonomisine de uyum gösterebilecek esneklikte olmasını ve müşteri beklentisi ile birlikte memnuniyetinin sağlanabileceği bir yapının oluşmasını bekliyoruz.  Diğer yandan Sigortalı/Sigorta Ettiren ve Sigortacı arasında yaşanan operasyonel süreçlerde, belirli bir hizmet hızını baz alan, yüksek kalitede çıktı veren, ilk seferde ve doğru iş üreten işleyişlere de büyük ihtiyaç duyulduğunu da görüyoruz” diye konuştu.
Henüz ürün konusunda eksikler var
Allianz olarak, tamamlayıcı sağlık sigortasının sektörü olumlu yönde etkileyeceğine inandıklarını söyleyen Solmaz Altın, “Ancak unutmamak gerekir ki, düşünülen sigorta ürününün, teminat içeriği ve yapısı ile risk değerlendirme kuralları, sağlık hizmetinin fiyatlamasının nasıl oluşturulacağı önemlidir. Sigorta şirketleri ve sağlık kurumlarının birlikte yöneteceği bir organizasyonel yapı ile tüm paydaşların olumlu sonuç elde edebileceği,  nitelikli sağlık hizmetine kolay olarak ulaşılabilen bir sağlık güvencesi sistemi oluşturulabilirse, sigortalı sayılarında artış sağlanabilecek ve mevcuta göre daha düşük primli poliçelere doğru yol alma ihtimali artacaktır.  Bu hedeflerde başarıya ulaşabilmek için süreçte yer alacak sigorta şirketi ve sağlık kurumlarının takip edebileceği bir mevzuat, sağlık hizmet fiyatı ve ürün yapısının oluşması ile birlikte bireylerin erişebileceği poliçe primlerinin de sağlanması gerekmektedir” dedi.
 

Kategorideki Diğer Foto Haberler