Tamamlayıcı sağlık sigortası önemli

( 6 / 8 )

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Şirketlerin ilgisi arttı ve yeni bir sigortacılık alanı doğdu
Groupama Sigorta Sağlık Sigortaları Teknik ve Operasyon Müdürü Ayşe Tunar, ’Kritik Hastalıklar Tazminat Havuzu’’ fonu oluşturması gerektiğini söyledi.

Groupama Sigorta Sağlık Sigortaları Teknik ve Operasyon Müdürü Ayşe Tunar, tüm sigorta şirketlerinin ortaklaşa belirleyecekleri ‘’Kritik Hastalıklar Tazminat Havuzu’’ fonu oluşturmalarını arzu ettiklerini ve böylelikle yüksek kronik hastalıkların tazminatlarına fondan sağlanacak katkı ile şirketlere ekonomik fayda sağlanacağını söyledi.
Ayşe Tunar, Türkiye’de sağlık sigortalarında penetrasyon oranları  oldukça düşük olduğunu fakat devlet sigortalarına ek olarak yaptırılmasında fayda olan “tamamlayıcı sağlık” sigortaları ile  bu oranın artırılabileceğini belirtti. “Devlet tarafından da desteklenen “tamamlayıcı sağlık” sigortalarına yönelik bilincin artırılarak, daha büyük kitlelerin sağlık sigortalarından faydalanması sağlanmalıdır” diyen Tunar, “Hasar ödemelerinde de devlet katkı paylarının artırılması müşteriye maliyet açısından avantajlar sağlayacaktır” dedi.
Sosyal Güvenlik Kurumunun 28 Haziran 2012 tarihli genelgesi sonrası özel sigorta şirketlerinin tamamlayıcı sağlık sigortalarına olan ilgisi önemli ölçüde arttığını ve yeni bir sigortacılık alanı meydana geldiğini ifade eden Ayşe Tunar,  “Bu fırsatın doğru değerlendirilmesi durumunda, özel sağlık sigortalarının, daha ekonomik ve daha geniş bir yelpazede alternatif planları kapsayan özel anlaşmalarla, ürün ceşitliliği yoluyla daha geniş  kitlelere ulaşması sağlanacaktır. Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmeler,  sağlık hizmeti sunumu ve sağlık sigortacılığının; özel sigorta şirketleri, devlet, özel sağlık uruluşlarınca işbirliği içinde ele alınması gereğini açıkça ortaya çıkarmaktadır” diye konuştu. Tunar, tanıtım kampanyaları düzenlenerek özel sağlık sigortası kavramının imajının düzeltilmesi ve bilinirliliğinin artırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Kategorideki Diğer Foto Haberler