Tamamlayıcı sağlık sigortası önemli

( 7 / 8 )

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Gerek vatandaş, gerek şirketler gerekse de SGK için olumlu
Güneş Sigorta Sağlık Sigortaları Grup Müdürü Elvan Atalay, sosyal güvenlik sistemi ile işbirliği içinde destekleyici ve tamamlayıcı poliçeler yapılması gerektiğini söyledi.

Güneş Sigorta Sağlık Sigortaları Grup Müdürü Elvan Atalay, gerçekleşmesi ne kadar zor da olsa uzun süreli güvence sağlayacak, yaşlılıkta da satın alınabilecek bir sağlık sigortası hayal ettiklerini söyledi.  Atalay, “Sigortalıların büyük risklerde ilave ödeme yapmak durumunda kalmayacakları bir hizmet ideal bir sağlık güvencesi olacaktır” dedi.
Özel sağlık kurumlarının fiyat politikaları ile sigorta şirketlerinin ürün ve hizmet rekabetinden çok fiyat rekabeti içinde oluşunu ise sağlık sigortasının gelişmesinin önündeki engeller olarak gördüklerini belirten Elvan Atalay, “Sigorta sektöründe yaşanan fiyat rekabeti kısa vadede sigortalılar için olumlu görülse de uzun vadede sektörün gelişimini olumsuz yönde etkileyecektir.  Ayrıca sağlık sigortalarının gelişimi için sosyal güvenlik sistemi ile işbirliği içinde destekleyici ve tamamlayıcı poliçeler yapılması gerektiği görüşündeyiz” diye konuştu.
Bütçesi olmayan kitlelere ulaşılacak
Tamamlayıcı sağlık sigortasının, özel sağlık sigortalarına olan ilgiyi artırmasının mümkün olduğunu belirten Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: “Çünkü bu hali ile farklı bir sigortalı profiline ulaşmak yerine ancak mevcut sigortalılara daha uygun fiyatlar sunulabiliyor. Oysa tamamlayıcı sağlık sigortasının devreye girmesi ile bugüne kadar böyle bir alışkanlığı ya da bütçesi olmayan farklı kitlelere de ulaşılabilir. Örneğin; önümüzdeki dönemde, kurumsal işlerde "Mavi Yakalı" kesime ve hiç sigortalanmamış Kobilere tamamlayıcı ürün ile hitap edilebileceğini düşünüyoruz. Özellikle bireysel poliçelerde yaptırılma/yenilenme oranının düşmeyeceğini, aksine her iki güvence kullanılarak kazanılan hasarsızlık indirimleri ve muafiyetli poliçelerle nispeten daha uygun hale gelen poliçe primlerinin talep artışı sağlayacağını düşünüyorum. Hatta sigortalılar, bugüne kadar kullanmadıkları, sosyal güvencelerini anlaşması olan hastanelerde kullanarak, yenileme primlerinde de indirim sağlayabilecekler. Kurumsal sigortalarda ise işveren, sadece her branşta SGK anlaşmalı sağlık kurumlarını kullanabileceği bir model düşünebilir. Uygun fiyata belirli ve kısıtlı bir sağlık kurumu ağı ile yürütülen poliçe alabilir.  Sonuç olarak, bu uygulamanın gerek vatandaş, gerek sigorta şirketleri gerekse SGK için son derece olumlu bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Yalnızca genele yayılması için biraz daha süreye ihtiyaç duyuluyor.”

Kategorideki Diğer Foto Haberler