Vatandaş sigortada tahkimi hızla öğreniyor

Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurular 2014 yılında önemli bir yükseliş kaydetti

  • İçerik
  • Yorum
  • Yayınlanma: 05.08.2015 - 07:56
    Son Güncelleme: 28.08.2021 - 01:36
Sigorta Tahkim Komisyonu, 2014 yıl sonu itibariyle sigorta uyuşmazlıklarının çözümündeki beşinci takvim yılını tamamladı. Kurulduğu ilk yıllarda sigortalılar tarafından fazla bilinmeyen komisyona başvurular her geçen yıl hızla artmaya başladı. Sigorta Tahkim Komisyonu, 2014 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Rapora göre, 2014 yılında başvuru sayısı 10 bini geçti. 2015 yılının sadece ilk altı ayında ise başvuru sayısı 11 bini geçti. 

Raporda en dikkat çeken başlık ise Komisyona yapılan başvuru sayısında 2014 yılında önemli bir yükseliş kaydedilmesinin yanında, hakemlerce çözüme bağlanan uyuşmazlık sayısı ile Komisyon önüne gelen uyuşmazlıkların çeşitliliğinin de artmış olması. Raporda henüz genç bir yapı olduğu halde geçen beş yıllık süreçteki verilerin genel olarak değerlendirilmesi sonucunda yapılabilecek tespitlerin en başında, tahkim sisteminin kamuoyunun ihtiyaçlarına cevap veren bir çözüm mekanizması haline geldiği ve bilinirliğine bağlı olarak sisteme olan ilginin her geçen yıl daha da arttığına vurgu yapıldı. 

2014 yılındaki verilerin Komisyona olan ilginin sadece nicelik olarak değil nitelik yönünden de arttığına ilişkin önemli işaretler verdiği ve Komisyonun son derece teknik ve yüksek miktarlı sigorta uyuşmazlıkları bakımından da tercih edilen bir çözüm mercii olma yolunda ilerlediğine de dikkat çekildi. 

Trafik en çok başvurulan branş 

Komisyonun 2014 yılı faaliyet raporuna göre, Komisyona yapılan başvuru adedi 2012 yılında 2.353, 2013 yılında 4.322 olurken, 2014 yılında yapılan başvurular 2012 yılına göre yüzde 354,40, 2013 yılına göre ise yüzde 147,39’luk bir artışla 10.692’ye yükseldi. 2014 yılındaki 10.692 başvurunun 10.306’sı (yüzde 96,39) hayat dışı branşlardan, 386’sı (yüzde 3,61) ise hayat branşından yapıldı. Poliçe türleri bazında ise Komisyona yapılan başvurulara bakıldığında, başvuruların yüzde 89’luk kısmının (Trafik yüzde 76, Kasko yüzde 13) kara araçları ve kara araçları sorumluluk sigortalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin olduğu dikkat çekti. 2013 yılında trafik poliçelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin başvuruların tüm başvurular içindeki payı yüzde 49 iken 2014 yılında yüzde 27’lik bir artışla yüzde 76 oldu. 

Kasko sigortalarına ilişkin yapılan başvurular ise 2013 yılında yüzde 29’luk paya sahipken 2014 yılında 16 puanlık bir düşüş göstererek yüzde 13 olarak gerçekleşti. Trafik ve Kasko poliçelerine ilişkin başvuruları, yüzde 3 ile yangın branşına ilişkin başvurular takip ederken, yangın branşının ardından yüzde 1 dolayındaki paylarıyla sağlık, hırsızlık, makine kırılması sigortalarına ilişkin başvurular izledi. 

Karar oranı yükseldi 

Komisyona 2014 yılında gerçek kişiler tarafından yapılan başvuruların yüzde 60’ı,tüzel kişilerce yapılan başvuruların ise yüzde 80’i vekaleten gerçekleştirilirken, 2014 yılında, sigorta hakemlerince karara bağlanan dosya sayısı da bir önceki yılda karara bağlanan 2.762 dosyaya göre yüzde 78 oranında artarak 4.913’e ulaştı. Sigorta hakemlerince karara bağlanan 1.737 adet dosyada (%35) başvuruda belirtilen tazminat talebinin tamamı kabul edilirken, 2.020 adet dosyada (%41) başvuru sahiplerinin taleplerinin kısmen kabul edildiği, 1.156 dosyada (%24) ise talep edilen tazminat tutarının reddedildiği görüldü. 

Uyuşmazlıkların ortalama çözüm süresinin hesaplanmasında uyuşmazlık dosyalarının hakeme tevdi tarihinden dosyanın karara bağlanmasına kadar geçen sürelerin basit ortalaması esas alınırken, bu çerçevede uyuşmazlıkların hakemlerce ortalama çözüm süresi 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da 63 gün oldu. 2014 yılında 720 adet başvuru raportörler tarafından yapılan ön inceleme sonucunda reddedilirken, 215 başvuru ise raportör aşamasında tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı

40 bin TL üstü başvurular artıyor

Uyuşmazlık miktarı bazında dağılıma bakıldığında, başvuruların 2012 yılında yüzde 52’sini, 2013 yılında yüzde 49’unu 5 bin TL’nin altındaki uyuşmazlıklar oluştururken, 2014 yılında 5 bin TL’nin altındaki uyuşmazlıkların oranı yüzde 61 olarak gerçekleşti. 5 bin ila 15 bin TL arasındaki uyuşmazlıkların oranı bir önceki yıla göre yaklaşık 12 puan düşerek yüzde 10 oldu. 2014 yılında da Komisyon ağırlıklı şekilde miktarı nispeten düşük uyuşmazlıkların çözümünü sağladı. 2013 yılında, 15 bin ila 40 bin TL aralığındaki başvuruların oranı yüzde 14 iken bu oran 2014 yılında yüzde 9 olarak gerçekleşmiş, 40.000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıkların oranı da 4 puan artarak yüzde 20’ye ulaştı. Komisyona yüksek miktarlı uyuşmazlıklar hakkında yapılan başvurulardaki artış, Komisyonun bir ihtisas kurumu olarak kabul edilmeye başladığının göstergesi olarak kabul edildi.

Vatandaşlar tarafından artık tanınan bir yapı olduk

Sigorta Tahkim Komisyonu Müdürü İbrahim Taşbaşı, artık vatandaşlar tarafından tanındıklarını dile getirerek, “Başvurulardaki artış ve internet sitemizi ziyaret sayısı bilinirliğimizi gösteriyor. Ancak yine rapor çıkarıp ilgili kurumlara gönderiyoruz, üniversitelere gidiyoruz, sigortacılık bölümlerinden öğrenciler bize geliyorlar. Sigortacılıkta tahkim sistemi, ülkemizde yeni. Eksikleri vardır ama temelde iyi bir sistem ve önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Daha da geliştirilebilir. Sigortacılıkta tahkim sisteminin, benzer alanlar için bir model olabileceğini düşünüyorum."


Etiketler: Sigorta Tahkim Komisyonu, başvuru
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
Vatandaş sigortada tahkimi hızla öğreniyor